• Z knižnice: Machiavelizmus, desiatok a lakónske kúpele

  Ľstivosť, úskočnosť a bezohľadná násilnosť. Bol taký i autor slávneho Vladára? Pragmatik by ospravedlnil svoje konanie krutosťou doby. Ak by žil Machiaveli v staroveku, asi by mu väčšina jeho nápadov skrsla v momente príjemnej masáže po parnom kúpeli. Tomuto pôžitku sa predsa oddávali všetci ctihodní Rimania a rovnako každý z nich musel mať aspoň raz dočinenia s kúpeľnými zlodejmi. Ísť z kúpeľov ulicami mesta bez tógy… to si vyžaduje machiavelistické riešenia. Stredoveká cirkevná vrchnosť bola sofistikovanejšia. Viď desiatok…       
   
  Každú stredu Vám prinesieme krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Vladař
   
        NICCOLÒ MACHIAVELLI
        4. vydanie. Praha : XYZ, 2007, 203 s.
        ISBN 978-80-87021-73-6
        s. 119
   

  … Ideálem panovníka by vždycky měla být shovívavost a lidskost. Jenomže ne vždy je to možné a prospěšné. Cesara Borgiu považovali za násilníka, ale jeho tvrdost přinesla Romanii pořádek, svornost, mír a jistotu. Porovnáme-li však způsob vlády s florentskou měkkostí a její následky v podobě zpustošení Pistoie, musíme dát za pravdu Borgiovým metodám. Je-li cílem tvrdosti pořádek, svornost a blahobyt, pak proti ní nelze vůbec nic namítat. Občasné, byť i přísné tresty jsou pro občany daleko milosrdnější než shovívavost vůči nepořádkům a rozbrojům …

   
   
   

        Význam cirkevných desiatkov v stredoveku na Slovensku
   
        FRANTIŠEK OSLANSKÝ
        In Historický časopis, 1987, roč. 35, č. 6, s. 861-869.
        s. 861-862
   
   

  … Vývoj feudálnych vzťahov so súčasným rozširovaním kresťanstva a vytvorením organizácie cirkevnej správy na Veľkej Morave, a potom vo včasnofeudálnom uhorskom štáte bol spojený so zavedením vyberania desiatku ako súčasti feudálnej renty. … Cirkevný desiatok, tvoriaci jednu desatinu poľnohospodárskej produkcie, známy v staroveku u Židov, prevzalo aj kresťanstvo. … Vývin smeroval k prenášaniu desiatkového bremena výlučne na poddanskú triedu. … Šľachta sa postupne vymaňovala z desiatkovej povinnosti. …

   
   
   

        Rímske kúpele na Slovensku
   
        PAVOL VALACHOVIČ
        http://www.dobrodruh.sk/historia/rimske-kupele-na-slovensku
   
   
   

  … Okrem klasických kúpeľov Rimania používali i rôzne potné a parné kúpele. Prvý typ prevzali Rimania od Grékov a nazývali ich lakónskymi kúpeľmi podľa Sparťanov, u ktorých bol tento typ rozšírený už v 4. storočí pred n. l. Súčasťou kúpeľnej starostlivosti boli aj rôzne masáže, natieranie olivovým olejom a starostlivosť o pokožku, nechty či vlasy. S existenciou kúpeľov však vznikali aj problémy s kriminalitou. Už v staroveku sa údajne formovali špecialisti na okrádanie kúpeľových návštevníkov. Kradli im predovšetkým odev, prípadne ďalšie osobné veci. …

   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.