Dreveník

 
Chránená prírodná rezervácia.
(stránka sa pripravuje)
 
 
Mapa - Lokalita UNESCO