Spišská Kapitula

 
(Katedrála sv. Martina)

november – apríl OTVORENÉ 09:00 – 15:00 (soboty, nedele ZATVORENÉ)
     máj – október OTVORENÉ DENNE 10:00 – 12:00 + 13:00 – 16:30 (nedele 13:00 – 16:30)

02,00 eur dospelí, dôchodcovia
01,00 eur deti, študenti
01,50 eur skupina nad 15 osôb (dospelí, dôchodcovia)
00,80 eur skupina nad 15 osôb (deti, študenti)

Spišský Jeruzalem
Spišské Podhradie
Spišský hrad
 
     

V roku 1993 bola Spišská Kapitula zaradená na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia, kam okrem hradu a kapituly patrí ešte kostol Ducha Svätého v Žehre a chránené travertínové územia Dreveník a Sivá Brada. V roku 2009 bol tento zápis rozšírený o Levoču a Dielo Majstra Pavla. Oficiálny názov celej lokality UNESCO na Spiši teraz znie Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

 

Spišská Kapitula je v súčasnosti sídlom spišského biskupa a centrom spišskej diecézy, ktorá zahŕňa takmer celé historické územie Spiša, Liptova a Oravy. Často je označovaná aj ako malý slovenský Vatikán. Jej dejiny siahajú do raného stredoveku. Na vrchu sv. Martina, na mieste nazývanom Pažica, na kopci nad dnešnou Spišskou Kapitulou, stál po roku 1050 jej predchodca v podobe neveľkého areálu benediktínskeho opátstva. No mohol to rovnako byť nie kláštor, ale kráľovský dvorec.

Súčasne s ním vznikla na priestranstve medzi dnešnou katedrálou a biskupským palácom románska kaplnka sv. Ondreja a v 13. storočí o niečo nižšie pútnická kaplnka Radostnej Panny Márie. Neskôr bola premenená na kaplnku sv. Valentína. Obe boli koncom 18. storočia zbúrané. Poniže „kláštora“, okolo roku 1100, existoval zároveň neznámy vysoký, viacpodlažný objekt. Samotný „kláštor“ ešte v priebehu stredoveku zanikol. Jeho časti boli objavené v 70. rokoch 20. storočia.

Dnešná Kapitula súvisí so založením Spišského prepoštstva koncom 12. storočia. To malo v rámci Ostrihomskej diecézy slúžiť duchovnej starostlivosti najmä o nemeckých osadníkov na Spiši, ale aj o ostatných obyvateľov Spiša. Prvým známym prepoštom bol Adolf z mocného rodu Andechs – Merano. Pri prepoštovi, ktorý tu bol akýmsi zástupcom arcibiskupa, vznikol čoskoro zbor poradcov – kanonikov, teda kapitula. Prepoštov zo začiatku dosadzoval kráľ.

Kapitula vykonávala aj funkciu tzv. hodnoverného miesta, teda verejného notárstva. Zároveň tu už v 13. storočí stála škola. Vzniklo tak postupne akési cirkevné mestečko, ktoré okrem prepoštského kostola pozostávalo aj z prepoštského paláca, z domov jednotlivých kanonikov a z niektorých ďalších budov. Najstaršia časť bola už v 13. storočí obohnaná hradbami, spodná časť dostala hradby až v 17. storočí. Celok má i dnes dve vstupné brány.

V roku 1776 povýšila Mária Terézia a pápež Pius VI. Spišské prepoštstvo na biskupstvo. V roku 1815 tu vznikol kňazský seminár a v roku 1819 najstarší učiteľský ústav v Uhorsku. Po komunistickom prevrate bol spišský biskup zatvorený a odsúdený na dlhoročné väzenie. Učiteľský ústav i seminár boli poštátnené a zrušené. V ich priestoroch bola vojenská, neskôr policajná škola a policajný archív. Domy kanonikov sa stali bytmi pre okolité chudobné obyvateľstvo, ktoré ich však zdevastovalo.

Ústredným objektom v areáli Spišskej Kapituly je Katedrála sv. Martina. Prvá románska stavba pôvodne prepoštského kostola bola zároveň sakrálnou stavbou kráľovského Spišského hradu, kráľovským reprezentačným chrámom. S jeho stavbou začali po roku 1200 v čase, keď sa uhorský kráľ Ondrej II. výrazne angažoval na Spiši v dôsledku politických záujmov v Haliči a Vladimírsku. Činil tak za výraznej podpory svojej manželky a jej bratov z rodu Andechs-Merano.

Ich aktivitou sa na Spiš dostali najaktuálnejšie znaky románskej architektúry z nemeckého Bambergu a severovýchodu Talianska, z oblasti Istrie a Friuli. Románske hlavice dnes v hlavnej lodi odhaľujú výšku pôvodného kostola. Totiž v rokoch 1462–1478 bol románsky kostol prebudovaný na gotický. Pristavalo sa pomerne veľké presbytérium a kostol sa zvýšil dvojnásobne. Kostol dostal nové zariadenie. Asi v rokoch 1490–1499 dal Štefan Zápoľa pristavať na južnej strane kostola kaplnku.

Kaplnka vyniká obrovskými gotickými oknami s hodnotnými kružbami a jemnou sieťovou klenbou. Tu sú pochovaní palatíni a spišskí špáni Imrich a Štefan Zápoľovci a Štefanova manželka Hedviga Tešínska. Touto stavbou bol stavebný vývoj katedrály ukončený. Z pôvodných 13 gotických krídlových oltárov sa zachovali čiastočne len štyri. V 17. – 18. storočí mnohé oltáre barokizovali a koncom 19. storočia radikálne regotizovali.
 
 
Mapa - Lokalita UNESCO