• Z knižnice: Stredoveká nahota, sauna a keltská kostenná škrabka

  Z mediálneho sveta na nás denne „vyskakujú“ telá dokonalých ľudí. Najideálnejšie sporo odetých. Odmysliac si moralizujúce hlasy, väčšina západného sveta si voľká v pocite najliberálnejšej epochy. Blízko- a stredovýchodný poukazuje na jeho dekadenciu. Tým nás len utvrdzuje v omyle. V skutočnosti sme viac ako prudérni. Nahota takého stredoveku bola nielen všade, ale aj úplne prirodzená. Od fresiek po spálne. Čo potom takí Rimania a Kelti? Kedy ste boli naposledy v spoločnej saune? A úplne nahí? Ešte že vieme na čo v kúpeli použiť škrabku…

  Z kniznice - Zivot ve staletich V

  Read more »
 • Z knižnice: Machiavelizmus, desiatok a lakónske kúpele

  Ľstivosť, úskočnosť a bezohľadná násilnosť. Bol taký i autor slávneho Vladára? Pragmatik by ospravedlnil svoje konanie krutosťou doby. Ak by žil Machiaveli v staroveku, asi by mu väčšina jeho nápadov skrsla v momente príjemnej masáže po parnom kúpeli. Tomuto pôžitku sa predsa oddávali všetci ctihodní Rimania a rovnako každý z nich musel mať aspoň raz dočinenia s kúpeľnými zlodejmi. Ísť z kúpeľov ulicami mesta bez tógy… to si vyžaduje machiavelistické riešenia. Stredoveká cirkevná vrchnosť bola sofistikovanejšia. Viď desiatok…

  Read more »