• Nevysvetliteľné udalosti 17. storočia na Spiši

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  23. január 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Svatec   

  Prednáška s názvom Barokové zázraky – Niektoré z nevysvetliteľných udalostí, ktoré sa odohrali v 17. storočí na Spiši je päťdesiatym tretím pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát je venovaný časti mystického vnímania sveta očami barokového človeka.

  Pohľad päťdesiaty tretí sprostredkuje Mgr. Vladimír Olejník, ktorý sa okrem práce v Archíve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie na Spišskej Kapitule zaoberá výskumom, prekladom a publikovaním archívnych dokumentov memoárového charakteru. Ďalšou časťou jeho odbornej práce je archívne bádanie pre pamiatkový výskum na Spiši i v širšom okolí.

  Venuje sa aj odbornej činnosti pri príprave výstav a výstavných projektov. Ako spoluautor, či ako odborný spolupracovník sa podieľal na niekoľkých výstavných projektoch, z ktorých projekt SNM – Spišského múzea v Levoči a Biskupstva na Spišskej Kapitule Terra Scepusiensis – Terra Christiana 1209-2009 získal výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2009.

  Poznatky o viacerých nevysvetliteľných udalostiach na Spiši v období 17. storočia autor získal práve pri štúdiu a prekladoch archívnych prameňov – dochovaných listín a kroník – a to pri svojich osobných výskumoch, ale aj pri príprave aktuálnej výstavy v SNM – Spišskom múzeu v Levoči K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby.
   
   
  POZVÁNKA
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.