• Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  6. november 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Barbora Celjska   

  Prednáška s názvom Ženy ako obyvateľky stredovekých hradov a miest je päťdesiatym ôsmym pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Prednáša Mgr. Daniela Dvořáková. Podujatie sa koná vo štvrtok 6. novembra o 16:00 hod. v priestoroch starej radnice v Levoči.

  PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. sa narodila v roku 1965 v Bratislave, kde študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odbor história – archívnictvo. Hneď po skončení štúdia v roku 1991 nastúpila do Historického ústavu SAV, do oddelenia najstarších dejín, kde pôsobí doteraz. Venuje sa výskumu neskorostredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského.

  Päťdesiaty ôsmy pohľad je venovaný stredovekému hradu, ktorý je spájaný hlavne so svetom mužov. Spoločenstvo, ktoré na hrade žilo, však bolo sociálne rôznorodou skupinou, od šľachticov až po poddaných a sluhov. Súčasťou každej z týchto sociálnych skupín boli aj ženy. Hoci písomné pramene poskytujú iba veľmi skromné svedectvo, i tak sme schopní aspoň približne život žien na hradoch a v mestách zrekonštruovať.

  Ženy sa dostávali k slovu najčastejšie vtedy, keď sa stali aktérkami trestných činov (či už ako obete alebo páchateľky) alebo ak sa stali vdovami a pochádzali z radov mestského patriciátu. Pramene k dejinám žien sú pre mestské prostredie podstatne bohatšie a prekvapujúco sa nachádzajú aj v takých archívoch, kde by sme ich nečakali, napríklad vo Vatikánskom archíve.
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.