• Bosorky, strigy, čarodejnice podľa Tünde Lengyelovej

  CYKLUS PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  4. december 2014, 16:00
  Levoča, Hainov dom

  Podujatia - Bosorky   

  Prednáška s názvom Bosorky, strigy, čarodejnice je päťdesiatym deviatym pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Prednáša PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. Podujatie sa koná vo štvrtok 4. decembra o 16:00 hod. v priestoroch Hainovho domu v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 40.

  Tünde Lengyelovej vyšla začiatkom roka 2014 kniha Bosorky, strigy, čarodejnice, v ktorej sa venuje otázkam bosoriek a procesov s nimi. Slovenská historiografia doteraz nechávala túto tému takmer nepovšimnutou. Na rozdiel od ostatných krajín Európy, na Slovensku vyšlo len niekoľko prác, ktoré prekročili rámec opisu kurióznych procesov.

  Na Spiši sa procesy s bosorkami síce konali, ale v porovnaní s inými stolicami Uhorska ich bolo relatívne málo – za dve a pol storočia, počas ktorých sa konali honby na čarodejnice a bosorky, ich počet nedosiahol ani dve desiatky. Spiš je napokon významný aj tým, že posledný bosorácky proces v Strednej Európe sa konal práve tu, a síce roku 1777 v Kežmarku.
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.