• Z knižnice: Machiavelizmus, desiatok a lakónske kúpele

    Ľstivosť, úskočnosť a bezohľadná násilnosť. Bol taký i autor slávneho Vladára? Pragmatik by ospravedlnil svoje konanie krutosťou doby. Ak by žil Machiaveli v staroveku, asi by mu väčšina jeho nápadov skrsla v momente príjemnej masáže po parnom kúpeli. Tomuto pôžitku sa predsa oddávali všetci ctihodní Rimania a rovnako každý z nich musel mať aspoň raz dočinenia s kúpeľnými zlodejmi. Ísť z kúpeľov ulicami mesta bez tógy… to si vyžaduje machiavelistické riešenia. Stredoveká cirkevná vrchnosť bola sofistikovanejšia. Viď desiatok…

    Read more »