• Z knižnice: Pruhový erb, hrad nad Košicami a najstaršia polievka

  Polievku ako pokrm dnes mnohí zaznávajú. Takí Nemci napríklad, ju nejedia takmer vôbec, prípadne si ju spájajú skôr so zimným obdobím. U nás je vo väčšine domácností a podnikových kantín ešte stále prvým chodom. Bez akejkoľvek irónie možno „vynález“ polievky zaradiť medzi míľniky vo vývine rodu Homo. Napríklad pri stavbe takého Košického hradu na Hradovej jej museli uvariť na hektolitre. Sedem hektárov je sedem hektárov… Prečo však hrad nedostavali? Že by im skrátili polievkové prídely? Skôr rod s pruhmi (brvnami) v erbe zasiahol…

  Z kniznice - Osem storoci V

  Z kniznice - Osem storoci MZ kniznice - Osem storoci So     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Osem storočí slovenskej heraldiky

  LADISLAV VRTEĽ
  1. vydanie. Martin: Matica slovenská, 1999, 296 s.
  ISBN 80-7090-490-9
  s. 45-46

  … Čoskoro po kráľovskom erbe s dvojitým krížom uzrel svetlo sveta aj druhý kráľovský erb s červenými a striebornými pruhmi. … Takýto erb po prvý raz použil Imrich, syn Bela III. ešte ako správca Chorvátska a Dalmácie. … Heraldikov stále znepokojuje otázka, prečo niektorí panovníci z dynastie Arpádovcov (napríklad Belo IV.) nikdy nepoužili pruhový erb. … Symbol dvojitého kríža bol od 11. storočia preukázateľne spätý najmä so Slovenskom. … Veľmi skoro sa zaužívala interpretácia, že kým krížový erb je symbol kráľovský, pruhový je erbom rodovým. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI PamiatkyZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Košický hrad

  PETER BEDNÁR a kol.
  In Pamiatky a múzeá, 2013, roč. 62, č. 1, s. 2-8.
  s. 7-8
   

  … Výskum presvedčivo doložil, že hrad nebol nikdy dostavaný. … Dôležitým aspektom pri posudzovaní Košického hradu je aj neobvyklá mohutnosť hradieb a veží. … Hrad svojím rozsahom zodpovedá skôr kráľovským včasnostredovekým a vrcholnostredovekým hradom, ktoré vznikli pred polovicou 13. storočia (Nitriansky hrad, Zvolen – Pustý hrad, Zniev, Spišský hrad.) … Rozsah opevnenia napovedá, že mal plniť funkciu útočiska – refúgia pre vznikajúce mesto Košice. … S rozlohou takmer 7 ha patrí k najväčším stredovekým opevneniam na našom území. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Je polievka grunt?

  MILOŠ MIKUŠ
  In Sme, 21. október 2010, roč. 18, č. 243, príloha TV Oko, č. 42, s. ?
  (internetové vydanie tu)
   

  … Kým naši prapredkovia nezhotovili hlinené nádoby, čo odolali ohňu, využívali to, čo im príroda ponúkala – žalúdky zvierat, panciere korytnačiek, ulity mäkkýšov alebo si proste nádobu vydlabali do kameňa. Do vody vhadzovali horúce kamene, až kým sa tak nezahriala, že jej teplota zmenila konzistenciu a chuť použitých surovín. … Polievka umožnila lepšiu denaturalizáciu surovín, využitie aj tých potravín, čo sa dovtedy nedali zjesť bez ujmy na zdraví, a svojim konzumentom dala viac energie, živín a evolučnú výhodu oproti ostatným. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Kráľove hrady, slobodné umenia a zanedbaný Gemer

  Akosi sme si „zvykli“ na miestny klanový systém, aj jeho verbálny – kauza sem, kauza tam – a nonverbálny – milióny sem, milióny tam – prejav… Kto vlastne rozdáva karty v demokratickom štáte? Lebo vo [&hellip

 • Z knižnice: Zvetrávanie hradov, sloboda hostí a magnetometer

  Použitím magnetometra priamo v teréne Spišského hradu by sa možno čo-to nové odhalilo. Aj keď krížom-krážom preorané kultúrne vrstvy nádvorí by teda riadne zamotali „hlavu“ aj takému magnetometru. Veď hlavu nejednému expertovi motá nielen to, [&hellip

Comments are closed.