• Z knižnice: Kráľove hrady, slobodné umenia a zanedbaný Gemer

  Akosi sme si „zvykli“ na miestny klanový systém, aj jeho verbálny – kauza sem, kauza tam – a nonverbálny – milióny sem, milióny tam – prejav… Kto vlastne rozdáva karty v demokratickom štáte? Lebo vo feudálnom Osobnosť kráľa. Lakmusovým papierikom bola meniaca sa držba hradov. Vzdelanie a informácie nepomáhali ani vtedy a očividne ani dnes. Vtedy kvôli, dnes napriek počtom školou „zasiahnutých“. Keď sa napokon oné klany nakŕmia (oxymoron), hádam, zostane aj na pamiatky… Naivnosť, trpko vzdychnú Gemerčania…

  Z kniznice - Dejiny Uhorska V

  Z kniznice - Dejiny Uhorska MZ kniznice - Dejiny Uhorska S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Dejiny Uhorska a Slováci

  IVAN MRVA – VLADIMÍR SEGEŠ
  1. vydanie. Bratislava : Perfekt, 2012, 399 s.
  ISBN 978-80-8046-586-5
  s. 76

  … Trend úpadku kráľovského majetkového vlastníctva možno dokumentovať aj na príklade vlastníctva hradov. Kráľ Ľudovít I. za 40 rokov svojej vlády daroval iba 18 hradov, takže spomedzi 300 hradov v celom Uhorsku kráľovi patrilo 150 z nich. … Žigmund v prvom desaťročí vlády stratil … až 80 hradov, takže roku 1396 kráľ vlastnil len okolo 70 hradov. Ostatných zhruba 230 hradov bolo v držbe cirkevných či svetských majiteľov, pričom približne 150 hradov, teda polovicu z celkového počtu hradov v krajine vlastnilo okolo 30 magnátskych rodov. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI RevueZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Sedem slobodných umení
  Stredoveký vzdelávací systém

  ERIKA BRTÁŇOVÁ
  In Historická revue, 1999, roč. 10, č. 7, s. 6-7.
  s. 7

  … Výsledkom karolínskej reformy v 9. storočí bolo odstupňovanie vyučovacieho procesu do troch cyklov. Prvý poskytoval elementárne vzdelanie (spev, čítanie, písanie, základy gramatiky a znalosť kalendára), druhý artistickú prípravu (trívium, t.j. gramatika, rétorika, dialektika; a kvadrívium, t.j. aritmetika, geometria, hudba, astronómia) a tretí vlastné teologické (lekárske alebo právnické) školenie. … Slobodné umenia sa vyučovali najskôr v kláštorných … školách. Určené boli v prvom rade na vzdelávanie duchovných, v obmedzenej miere pre laikov. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Moja vina, naša hanba

  ANDREJ BÁN
  In Týždeň, 15. január 2012.
  (internetové vydanie tu)
   

  … Ak trpíte ilúziou, že Slovensko je … krajina, ktorá si váži a chráni svoju históriu, vylieči vás z nej návšteva našich lokalít … UNESCO. Ešte spoľahlivejšou terapiou je ale návšteva Gemera. … Reštaurátor Peter Koreň, ktorý sa … venuje záchrane … kostola v Kameňanoch vám potvrdí, že v takej zložitej a kvalitnej podobe sa jedinečná technológia tzv. pastiglie (do čerstvej omietky vtláčané ornamenty) nevyskytuje nikde inde na území bývalého Uhorska! … (No) také zanedbané sakrálne stavby … som nevidel ani na vojnami postihnutom Balkáne. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Jezuitské divadlo v Spišskej Kapitule

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 10. apríl 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Prepoštstvo na Spiši, hrádky a problém s bytmi v 1919

  Mladých so snahou osamostatniť sa možno dnes na Slovensku rozdeliť na dve skupiny: Tých „šťastnejších“ s tridsať ročnou hypotékou na vysnívaných 72 m2 a zvyšných, ktorým ostáva len snívať… V prvej republike onen nedostatok riešili [&hellip

Comments are closed.