• Z knižnice: Zvetrávanie hradov, sloboda hostí a magnetometer

  Použitím magnetometra priamo v teréne Spišského hradu by sa možno čo-to nové odhalilo. Aj keď krížom-krážom preorané kultúrne vrstvy nádvorí by teda riadne zamotali „hlavu“ aj takému magnetometru. Veď hlavu nejednému expertovi motá nielen to, čo tam v zemi (ne)vidieť, ale aj to, čo trčí nad zemský povrch. Najrozličnejšie stavebné materiály v najrozličnejších štádiách rozpadu… Tým, že vďaka onomu prístroju nemusíte vykopať ani dierku, treba ho pustiť do záhrad Spišiakov. Pozrieť sa na život tzv. hostí, zakladateľov ich miest…

  Z kniznice - Hrady Cech a Moravy V

  Z kniznice - Hrady Cech a Moravy MoZ kniznice - Hrady Cech a Moravy So     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Hrady Čech a Moravy
  Z čeho jsou a na čem stojí

  ZDENĚK KUKAL – BARBORA DUDÍKOVÁ SCHULMANNOVÁ – JAROSLAV VALEČKA et al.
  1. vydanie. Praha : Grada Publishing; Česká geologická služba, 2010, 304 s.
  ISBN 978-80-7075-740-6; ISBN 978-80-247-3745-4
  s. 86-87

  … Záměrné ničení hradu bylo běžné a záleželo na počtu lidí, velikosti a pevnosti hradu. Šlo-li o císařský rozkaz, na práci nastoupilo vojsko a proces to byl zatraceně rychlý. Později, když za třicetileté války do hry vstoupily výbušniny, hradní zdi se podařilo odstřelit ještě rychleji. Rychlost přírodního zvětrávání byla změřena mnohokrát. Platí, že křemence, buližníky a rohovce, teda horniny z křemene, zvětrávají pomaleji než hlubinné a výlevné vyvřeliny, ty zase pomaleji než jílové horniny. Nejnáchylnější ke zvětrávání jsou vápence. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI CasopisZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Hostia na Slovensku pred tatárskym vpádom roku 1241

  ERIKA JAVOŠOVÁ
  In Historický časopis, 1998, roč. 46, č. 1, s. 3-11.
  s. 10
   

  … Prevažná väčšina hostí sú hostia kráľa, obývajúci a obrábajúci kráľovskú pôdu. V jednom prípade (Perín) ide o hostí kráľovnej a v dvoch (Sebechleby, Santovka) sú hosťami cirkevných inštitúcií. Hostia v Santovke boli cirkvi darovaní (!) súkromnou šľachtickou osobou spolu s pôdou. Všetci však, bez ohľadu na to, koho hosťami boli, si veľmi úzkostlivo strážili svoj status slobodných ľudí, dávali si svoje výsady písomne potvrdzovať a bránili si ich často aj súdnou cestou. Panovník sa väčšinou usiloval ochraňovať záujmy hostí a bdieť nad dodržiavaním ich práv. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Prístroje sa pozrú pod zem za archeológov

  TASR
  In Pravda, 3. december 2010, roč. 20, č. 278, Užitočná Pravda, s. 22.
  s. 22
   

  … V priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach koncom novembra otvorili vedecké laboratóriá v Centrách excelentnosti, ktoré vybudovali v spolupráci s ústavmi Slovenskej akadémie vied. Majú byť vybavené viacerými špičkovými prístrojmi. Jedným z nich je aj veľký 3D skener za približne 180-tisíc eur, ktorý dokáže trojrozmerne zachytiť nález priamo v teréne. … Archeológom uľahčí prácu aj nový magnetometer, ktorý dokáže bez jediného výkopu nazrieť pod zem, vyhľadávať a zároveň mapovať archeologické lokality. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Stredoveká nahota, sauna a keltská kostenná škrabka

  Z mediálneho sveta na nás denne „vyskakujú“ telá dokonalých ľudí. Najideálnejšie sporo odetých. Odmysliac si moralizujúce hlasy, väčšina západného sveta si voľká v pocite najliberálnejšej epochy. Blízko- a stredovýchodný poukazuje na jeho dekadenciu. Tým nás [&hellip

 • Z knižnice: Prepoštstvo na Spiši, hrádky a problém s bytmi v 1919

  Mladých so snahou osamostatniť sa možno dnes na Slovensku rozdeliť na dve skupiny: Tých „šťastnejších“ s tridsať ročnou hypotékou na vysnívaných 72 m2 a zvyšných, ktorým ostáva len snívať… V prvej republike onen nedostatok riešili [&hellip

Comments are closed.