• Spišský hrad otvára svoje brány už vo februári

  OZNAM
  Otvorenie Spišského hradu
  február – apríl 2014
  Spišský hrad

  Podujatia - Otvorenie hradu 2014   

  Read more »
 • Príbeh zbúraného hradného pivovaru

  AUTORSKÉ SPREVÁDZANIE
  Výstava K počiatkom jezuitov na Spiši
  2. február 2014, 15:30
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Hrad nad hmlou   

  Read more »
 • Nevysvetliteľné udalosti 17. storočia na Spiši

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  23. január 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Svatec   

  Read more »
 • K počiatkom jezuitov na Spiši a Oltár Svätého Kríža

  AUTORSKÉ SPREVÁDZANIE
  Výstava K počiatkom jezuitov na Spiši
  19. január 2014, 15:30
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Oltar sv. Kriza   

  Read more »
 • K počiatkom jezuitov na Spiši a Ján Voško

  VÝSTAVA
  K počiatkom jezuitov na Spiši
  december 2013 – apríl 2014
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - K pociatkom jezuitov   

  Read more »
 • Spiš krasni bohati, dze čerstvi bistri ľud, chto tam idze, spatri

  VÝSTAVA
  U nas na Spišu
  september 2013 – december 2014
  Levoča, Hainov dom

  Read more »
 • Strašiť Vás nebudeme

  Nanútená šetrnosť, nebodaj poučenie z ostatného fiaska? Možno len obyčajná pragmatickosť. Trápiť sa s vymýšľaním scenára, zorganizovať, naskúšať, spropagovať, prosto množstvo času a výdavkov. A prečo vlastne, keď odmenou je len niekoľko skôr zachmúrených návštevníkov a navyše blbé reči autora tohto článku k tomu. Pritom pri oveľa menšej námahe možno dosiahnuť ten istý výsledok… Omyl. Otrepané niekedy menej je viac zabralo. Legendy nahradili diabli, tmu svätice. Noc múzeí a galérií 2012 na levočský spôsob…

     

  Read more »
 • Paralely a vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
  Slovensko a Chorvátsko – Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)
  20. – 24. jún 2011
  Bratislava a Levoča

  Read more »
 • (Ne)prebudené legendy na Spišskom hrade

  Od prvej Dlhej noci múzeí v Berlíne uplynulo 14 rokov. Ostatný rok sa do podujatia, na Slovensku známeho ako Noc múzeí a galérii, zapojilo údajne až 3000 múzeí v 40 krajinách. S podtitulom Prebudené Legendy na Spišskom hrade sa tak po siedmykrát stalo súčasťou tejto peknej myšlienky i Spišské múzeum v Levoči, jedno z „dietok“ Slovenského národného múzea „rozutekaných“ po celom Slovensku. Keby však Nemci tušili ako ich chvályhodná idea na Spiši zmutuje do slaboduchého monštra s načahujúcou rukou, trpko by zaplakali.

     

  Read more »
 • Levočská tmavá noc

  Noc múzeí a galérií. Celoeurópsky projekt. Tento rok sa zase raz, paradoxne, nocovalo aj počas dňa. Štrnásty deň v mesiaci. Žiadne komplikované výpočty na spôsob Veľkej noci, lež posledná sobota pred 18. májom. Dňom, ktorý patrí týmto kultúrnym inštitúciám aj na Slovensku. Spišské múzeum v Levoči, jedno z celého kŕdľa náležiacich pod Slovenské národné múzeum, sa do podujatia zapojilo tiež. Avšak opäť, núka sa povedať až tradične, mnohých skôr sklamalo. Múzeum i jeho návštevníci tápali v tme. Prenesene i doslova.

     

  Read more »