• Paralely a vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
  Slovensko a Chorvátsko – Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)
  20. – 24. jún 2011
  Bratislava a Levoča

       
   
  Medzinárodná konferencia pod záštitou Mikuláša Dzurindu, ministra zahraničných vecí SR, v dňoch 23. – 24. júna 2011 pokračuje v Levoči v budove SNM-Spišského múzea na Námestí Majstra Pavla č. 40, v priestoroch renesančnej sály.
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.