• Z knižnice: Farba pečatí, dávky pre kráľa a žobrácka kuchyňa

  Ak by si dnes niekto na vývesný štít uviedol Prvotriedna žobrácka reštaurácia, v tom lepšom prípade by to okoloidúci asi považovali za celkom vydarenú recesiu. Šli by sa tam však aj najesť? Na začiatku 20. storočia v Bratislave očividne žiaden problém… Zato kráľ podobné dilémy riešiť nemusel. Ak sa hotoval na poľovačku do obľúbených zvolenských lesov, poddaní začali znášať voly, bravy, sliepky. Dobrovoľne zaiste nie… Kráľovské nariadenia opatrené pečaťou príslušnej farby boli zákonom.       
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Slovník pro historiky a návštěvníky archívů
   
        VÁCLAV RAMEŠ
        1. vydanie. Praha : Libri, 2005, 432 s.
        ISBN 80-7277-175-2
        s. 198
   

  … Voskové pečeti byly původně zhotovovány z přírodního vosku spojovaného různými tmely. Od pozního středověku byl tento vosk barven. … Postupem doby bývaly voskové pečeti zasazovány do ochranných misek z hrubšího vosku, později dokonce do všelijakých pouzder, především dřevěných či plechových. … Barva vosku zprvu neměla žádný určitější kvalifikující smysl. Až teprve od první poloviny 12. století se začíná objevovat hierarchizování, kdy vedle přírodní barvy červená platí za přednější než zelená, nejnižší hodnotu pak má barva černá. …

   
   
   

        Spoločenské postavenie neprivilegovaného obyvateľstva
        na Slovensku v 1. polovici 13. storočia
   
        ERIKA JAVOŠOVÁ
        In Slovenská archivistika, 2004, roč. 39, č. 2, s. 61-101.
        s. 71
   

  … Keď prišiel kráľ do Zvolena, muselo každých 30 usadlostí dodať do kráľovskej kuchyne jedného vola a trojročného brava a z každej usadlosti dve sliepky a štyri vajcia. Ročne odvádzalo županovi na sv. Martina každých 40 usadlostí … jeden voz sena za každé poplužie, nie ako dovtedy, za každú usadlosť. Prameň deklaruje, že ide o zmiernenie …, avšak v listine z roku 1257 sa žiadna podobná povinnosť nespomína, takže ak nešlo o nejaké nekodifikované ustanovenie zvykového práva, župan sa presadením tohto pravidla dopustil podvodu …

   
   
   

        Kuchyňu predkov poznáme už iba z kníh
        Recepty boli rôznorodé vďaka surovinám a zloženiu obyvateľov
   
        DOROTA KRÁKOVÁ
        In Sme, 7. november 2008. (internetové vydanie)
        http://bratislava.sme.sk/c/4163748/kuchynu-predkov-pozname-uz-iba-z-knih.html
   

  … Varievalo sa z domácich druhov zvierat a vtákov, z pestrej diviny karpatských lesov, z vodného i lesného vtáctva, húb, širokej ponuky dunajských rýb, ale i zo slimákov, žiab, dunajských mušlí a hadov, z konského a somárskeho mäsa, ježov, krtov, ba aj psieho a mačacieho mäsa. Hundguláš bol pokrmom žobrákov, kedysi v meste veľmi dobre organizovaných. … Jedávala sa aj polievka z vrán a vrabce. … Vyvárali si takmer z ničoho také chutné jedlá, že si istý prešporský podnikateľ okolo roku 1900 vyvesil na svoju krčmu tabuľu Prvotriedna žobrácka kuchyňa. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Bosorky, strigy, čarodejnice podľa Tünde Lengyelovej

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 4. december 2014, 16:00 Levoča, Hainov dom    

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Stredoveká nahota, sauna a keltská kostenná škrabka

  Z mediálneho sveta na nás denne „vyskakujú“ telá dokonalých ľudí. Najideálnejšie sporo odetých. Odmysliac si moralizujúce hlasy, väčšina západného sveta si voľká v pocite najliberálnejšej epochy. Blízko- a stredovýchodný poukazuje na jeho dekadenciu. Tým nás [&hellip

Comments are closed.