• Z knižnice: Drevo, cyklický dejepis a odparovanie ortuti

  Informácie. Dnes najväčší kapitál. Pre mnohých však trochu viac ako len prostriedok napredovania v škole, práci a biznise. Prostá zvedavosť homo sapiens sapiens neustála len na princípe pokusu a omylu devastujúc vlastnú kožu. Cenení sú tí, ktorí sa dokážu poúčať z vlastných chýb, no ešte viac vyrásť z chýb druhých. Dnes stačí „zagúgliť“. Ani knižnice zďaleka nezívajú ľudským tichom. Aj naša-Vaša stránka Spišského hradu oplýva bohatou zbierkou informácií v podobe kníh, zborníkov či článkov z najrozličnejších médií. A chceme sa s ňou podeliť…       
   
  Každú stredu Vám prinesieme krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
   

        Záhadný středověk
        Tajné dějiny klášterů, konventů, řeholních a vojenských řádů
   
        JORGE BLASCHKE
        1. vydanie. Praha : Mladá Fronta, 2006, 280 s.
        ISBN 80-204-1364-2
        s. 20-22

  … Evropa se potýkala s něčím, co bylo nazváno ‚malá doba ledová‘. … Hlad dosáhl nepřestavitelných mezí, a to do té míry, že se objevily případy lidožroutství. … Dnes si jen stěží dokážeme představit, co znamenalo pro Evropana ustát dvacetistupňové mrazy. Ani stavení nebyla uzpůsobená na takové zimy … Bez těsnících dveří, moderního vytápění a teplé vody neměl středověký člověk jinou možnost než se hřát u ohně krbů a kamen. K tomuto účelu bylo třeba spálit velké množství dřeva, čímž se okolí mnohých obcí, hradů a klášterů naprosto odlesnilo. …

   
   
   

        Ako ďalej s vyučovaním dejepisu?
   
        VILIAM KRATOCHVÍL
        In Historická revue, 1990, roč. 1, č. 1, s. 34.
        s. 34
   
   

  … Existujúca koncepcia …, ktorá oboznamuje žiakov so základmi historickej vedy už od 5. ročníka základnej školy sa evidentne ocitla v kríze. Dôkazom toho sú preplnené učebné osnovy i učebnice a z nich vyplývajúca neprimeranosť presahujúca často možnosti chápania žiakov. Táto predimenzovanosť učebného obsahu jednoznačne vyplýva z charakteru jeho osnovania. Vo vyučovaní dejepisu sa u nás ustálilo cyklické – opakujúce sa osnovanie. To znamená, že sa na stredných školách znovu opakujú všeobecné a národné dejiny v uzavretých celkoch …

   
   
   

        Zlatá vrstvička
   
        MARTIN MOJŽIŠ
        In Týždeň, 2010, roč. 7, č. 5, s. …
        http://www.tyzden.sk/casopis/2010/5/zlata-vrstvicka.html
   
   

  … Odparovanie ortuti z amalgámu zlata sa však nepoužívalo len ako hnusný trik, ale aj ako účinná metóda pozlacovania. Takým spôsobom sa pozlacovali napríklad gombíky vojenských uniforiem … Jeden gram zlata vystačil pri takej metóde na pozlátenie stoviek gombíkov, na kupolu Isakijevského chrámu v Sankt Peterburgu sa spotrebovalo sto kilogramov zlata. Masívne využívanie odparovania ortuti však malo jeden háčik. Pary ortuti sú jedovaté, takže napríklad kopula Isakijevského chrámu si ešte začiatkom 19. storočia vyžiadala desiatky ľudských životov. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Bosorky, strigy, čarodejnice podľa Tünde Lengyelovej

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 4. december 2014, 16:00 Levoča, Hainov dom    

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Stredoveká nahota, sauna a keltská kostenná škrabka

  Z mediálneho sveta na nás denne „vyskakujú“ telá dokonalých ľudí. Najideálnejšie sporo odetých. Odmysliac si moralizujúce hlasy, väčšina západného sveta si voľká v pocite najliberálnejšej epochy. Blízko- a stredovýchodný poukazuje na jeho dekadenciu. Tým nás [&hellip

Comments are closed.