• Z knižnice: Drevo, cyklický dejepis a odparovanie ortuti

    Informácie. Dnes najväčší kapitál. Pre mnohých však trochu viac ako len prostriedok napredovania v škole, práci a biznise. Prostá zvedavosť homo sapiens sapiens neustála len na princípe pokusu a omylu devastujúc vlastnú kožu. Cenení sú tí, ktorí sa dokážu poúčať z vlastných chýb, no ešte viac vyrásť z chýb druhých. Dnes stačí „zagúgliť“. Ani knižnice zďaleka nezívajú ľudským tichom. Aj naša-Vaša stránka Spišského hradu oplýva bohatou zbierkou informácií v podobe kníh, zborníkov či článkov z najrozličnejších médií. A chceme sa s ňou podeliť…

    Read more »