• Z knižnice: Zuby, mestskí notári a baníci pred sto rokmi

  Aké povolanie si vybrať, žijúc, trebááárs, pred vyše sto rokmi? Mestský notár? Hm, štúdium v zahraničí a potom tá váha… V nedeľu, na korze, by ma až ruka bolela od toľkého skladania klobúka a zdravenia na všetky strany ctihodným mešťanom… Baník? Hm, dobré platené, žiadne dane… Ale keď zisk majiteľa akosi stále víťazil nad bezpečnosťou práce. No bola tu ešte bratská pokladňa… Hm… Jedno je ale isté. Za zubára v žiadnom prípade! Aspoň podľa múmií to vyzerá tak, že by nebolo čo ošetrovať.

  Z kniznice - Intimni historie V

  Z kniznice - Intimni historie MZ kniznice - Intimni historie S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Intimní historie
        Od antiky po baroko
   
        VLASTIMIL VONDRUŠKA
        1. vydanie. Brno : Moravská Bastei MOBA, 2007, 240 s.
        ISBN 978-80-243-2672-6
        s. 131

  … I když je zpráv, které by hovořily o zubní péči v minulosti, velice málo, skromné zmínky naznačují, že šlo o celkem běžnou proceduru. Na klínopisných tabulkách z Babylonu se píše o čistění zubů pomocí žvýkání větviček s aromatickou kůrou či dužinou. Později obyvatelé starověké Mezopotámie tuto techniku vylepšili tím, že se větvička na konci rozmělnila a tímto koncem se zuby stíraly (tedy čistily podobně jako dnes kartáčkem). … Podle antropologického průzkumu zubů staroegyptských mumií se zdá, že dříve nemívali lidé velké problémy se zuby. …

   
   
   
  Kniznica - ARCHIVISTIKA
        Notári a pisári v službách mesta Bratislavy na začiatku novoveku
   
        KATARÍNA BODNÁROVÁ
        In Slovenská archivistika, 2007, roč. 42, č. 1, s. 15-38.
        s. 16
   
   

  … Na výkon funkcie mestského notára, stojaceho na čele mestskej kancelárie, boli na prelome stredoveku a novoveku nutné určité vzdelanostné predpoklady. Pri koncipovaní listín a iných druhov mestských písomností a vedení mestských kníh boli potrebné praktické skúsenosti z oblasti mestského práva, ktoré sa v tomto období vyžadovali nielen od mestského notára … V mestskom prostredí sa tak často stretávame s absolventmi talianskych univerzít v Padove, Bologni či Siene, a univerzít vo Viedni, Krakove a ojedinele aj v Prahe. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Baníci sa dožívali tridsať rokov
        Rozhovor s historikom Miroslavom Kamenickým
   
        MAREK VAGOVIČ
        In Sme, 12. august 2009, roč. 17, č. 186, s. 4.
        http://www.sme.sk/c/4971032/historik-banici-sa-dozivali-tridsat-rokov.html
   

  … V Rakúsko-Uhorsku sa baníctvom živilo niekoľko tisíc ľudí, čo bola významná skupina obyvateľstva. Jeho atraktivita spočívala v tom, že baníci mali pomerne vysoké platy, boli oslobodení od vojenskej služby, daní. Na druhej strane to bolo vždy veľmi nebezpečné povolanie. Aj preto vznikli takzvané bratské pokladne, kde si baníci odkladali časť mzdy. Keď vážne ochoreli alebo zomreli, firma im to vyplatila alebo odškodnila pozostalých. … K banským nešťastiam dochádzalo pomerne často. … Často dochádzalo aj k závalom, veľkým problémom bolo vetranie. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Stredoveká nahota, sauna a keltská kostenná škrabka

  Z mediálneho sveta na nás denne „vyskakujú“ telá dokonalých ľudí. Najideálnejšie sporo odetých. Odmysliac si moralizujúce hlasy, väčšina západného sveta si voľká v pocite najliberálnejšej epochy. Blízko- a stredovýchodný poukazuje na jeho dekadenciu. Tým nás [&hellip

 • Z knižnice: Prepoštstvo na Spiši, hrádky a problém s bytmi v 1919

  Mladých so snahou osamostatniť sa možno dnes na Slovensku rozdeliť na dve skupiny: Tých „šťastnejších“ s tridsať ročnou hypotékou na vysnívaných 72 m2 a zvyšných, ktorým ostáva len snívať… V prvej republike onen nedostatok riešili [&hellip

Comments are closed.