• Z knižnice: Tudorovský les, mediarsky podnik a jezuita Spee

  Stredovek bol dobou drevenou. Až udivuje, ako je vôbec možné, že dnes ešte máme lesy. V rámci Európy však panuje nepomer. Napríklad územie Slovenska vyzerá, akoby ho z tohto hľadiska obdobie údajného temna obišlo. Veď taká Turzovsko-Fuggerovská „fabrika“ na prelome 15. a 16. storočia musela spotrebovať hektáre divočiny. Robin Hood by si v tom čase v Anglicku zaiste nevybudoval kariéru v rozsahu, ako je nám známa dnes. A koľko kmeňov skácali len pre bosorácke hranice! Až kým sa neobjavil Friedrich Spee…       
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Krajina a paměť
   
        SIMON SCHAMA
        1. vydanie. Praha : Argo; Dokořán, 2007, 702 s.
        ISBN 978-80-7203-803-9 (Argo)
        ISBN 978-80-7363-071-3 (Dokořán)
        s. 166

  … V době, kdy se Sherwoodský les Robina Hooda objevoval v dětské literatuře, divadelních hrách a baladických básních, měnila se lesní idyla ve stavební trámy, kádě s barvivy, lodní dříví a železárny. Průmyslová potřeba dřeva pak rostla spolu s městským hospodářstvím Anglie … Tudorovské a stuartovské vlády se na jedné straně snažily této poptávky využít (a především z ní mít zisk), na straně druhé se však tvářily jako ochránci lesního dědictví. Takovýto rozpolcený postoj k osudu lesa měl být … věčným tématem. …

   
   
   

        Prvé Turzovsko-Fuggerovské zmluvy
        o spoločnom mediarskom podniku
   
        MARIÁN SKLADANÝ
        In Historický časopis, 1995, roč. 43, č. 2, s. 215-229.
        s. 215
   

  … Pred päťsto rokmi vznikla turzovsko-fuggerovská podnikateľská spoločnosť s cieľom exploatácie medenorudných ložísk v oblasti Banskej Bystrice. Turzovsko-fuggerovský mediarsky podnik v Banskej Bystrici (1494-1525) znamenal najslávnejšiu kapitolu v dejinách výroby a spracovania medi na Slovensku. … Predstavoval dovtedy nevídanú koncentráciu banskej a hutníckej výroby, spojenú so zabezpečením organizácie transportu a odbytu v jednom podniku. … Na prelome 15. a 16. storočia bol najmodernejším metalurgickým podnikom v Európe. …

   
   
   

        Katolícka cirkev a inkvizícia
   
        MICHAL HORŇÁK
        27. december 2010
        http://blog.tyzden.sk/michalhornak/2010/12/27/katolicka-cirkev-a-inkvizicia/
   
   

  … Zdravý rozum sa objavil v samotnom srdci cirkvi. Bol ním nemecký jezuita a básnik Friedrich Spee. … Jeho kľúčovým dielom bolo … Cautio Criminalis alebo Opatrenia pre Žalobcov. … Ide o odsúdenie procesov s čarodejnicami … Ako spovedník mnohých obetí čarodejníckych procesov bol presvedčený o ich nevine … Sarkasticky opisuje zneužívanie zabehnutých súdnych procesov a žiada reformu v zákone. Jeho dielo prinieslo zrušenie upaľovania čarodejníc v mnohých nemeckých mestách a neskôr k postupnému zrušeniu všade. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Bosorky, strigy, čarodejnice podľa Tünde Lengyelovej

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 4. december 2014, 16:00 Levoča, Hainov dom    

 • Z knižnice: Spomienky kata, spišské falzum a zimný slnovrat

  Zabiť napríklad takého králika. Hrôza! Naservírovaný na tanieri však všetkým chutí. Niekedy jav všedný. Žeby boli ľudia bezcitnejší…? Hm… Smrť nebola len v románoch a televíznych novinách, lež všade. Od dvora, cez detské postieľky až [&hellip

 • Z knižnice: Katolícki Turzovci, parádna izba a adventné obdobie

  Parádnych alebo predných izieb by ste aj dnes našli neúrekom. Oná prednosť na začiatku súvisela s priestorovou dispozíciou dedinského domu. V panelových bytoch (to nie je vtip) je význam posunutý k slovu parádny. Pričom to [&hellip

Comments are closed.