• Z knižnice: Spomienky kata, spišské falzum a zimný slnovrat

  Zabiť napríklad takého králika. Hrôza! Naservírovaný na tanieri však všetkým chutí. Niekedy jav všedný. Žeby boli ľudia bezcitnejší…? Hm… Smrť nebola len v románoch a televíznych novinách, lež všade. Od dvora, cez detské postieľky až po bitevné polia. Smrť ako nástroj spravodlivosti preto až tak neprekvapuje. Spomienky kata dnes môžu vyznieť ako denník cynickej obludy, no bolo to „remeslo“ ako každé iné. Napriek tomu sa vraždilo, kradlo a falšovalo… Hrabivosť sután nevynímajúc. Piatok, sviatok, Vianoce? Pchá! Veď je to len dohodnutý dátum…

  Z kniznice - Zlocin a trest Voo

  Z kniznice - Zlocin a trest MZ kniznice - Zlocin a trest S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Zločin a trest v českých dějinách

  JINDŘICH FRANCEK
  3. vydanie. Praha : Rybka Publishers, 2007, 543 s.
  ISBN 80-86182-91-6
  s. 499

  … Hned po smrti Pipergerově byl od trestního soudu v Praze vypsán konkurz na volné místo českého popravčího. Hned jsem se hlásil, jak jsem slíbil svému otci, než 27 jiných se ucházelo o toto místo. Bylo věru ku podivu, kteří lidé se hlásili k tomuto povolání. Byli to řemeselníci, řezníci, důstojníci, ba dokonce i studenti medicíny, kteří zběhli ze studií a doufali, že se takto dostanou do státní služby. Já sám jsem přiložil ke své žádosti úřední potvrzení popravy na vrahovi Josefu Wagnerovi, kterou jsem vykonal sám v roce 1876. Moje žádost byla přijata a byl jsem pozván k soudu. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI ArchivistikaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Spišské falzum z roku 1250
  Ku kritike a interpretácii najstarších prameňov o Marcelovom hrade pri Hrabušiciach

  VLADIMÍR RÁBIK
  In Slovenská archivistika, 2001, roč. 36, č. 2, s. 27-47.
  s. 33

  … Listina 1250 je falzum vyhotovené na pokyn spišského prepošta Mutimíra niekedy po vydaní pravej donácie Bela IV: v roku 1269, najneskôr však pred 10. augustom 1270. Vzniklo za účelom majetkového sporu o jedno poplužie zalesnenej zeme v tesnom susedstve Marcelovho hradu a Letanoviec, ktoré niekedy po roku 1250 daroval Belo IV. servientom krakovskej kňažnej Kunikundy. I keď sa nespomína žiadna donačná listina na uvedenú zem, vydaná pre Blažeja a Marcela, je nepochybné, že skutočne jestvovala. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Slnovrat i Vianoce sú oslavou zrodenia

  SOŇA MAKAROVÁ
  In Korzár, 18. december 2008.
  (internetové vydanie tu)
   

  … Zimný slnovrat bol na severnej pologuli najvýznamnejšou prírodnou udalosťou. Návrat Slnka sa oddávna spájal v najrôznejších kultúrach a náboženstvách so zrodením boha. Egyptská bohyňa nebies Nut porodila v slnovrate boha Slnka Heliosa. Počas slnovratu sa podľa bájí vynoril z oceánu na východe a začal brázdiť oblohu na svojom štvorzáprahu ohnivých tátošov. Slnovrat bol spojený s mýtom zrodenia a s oslavami nového života. … V roku 336 pápež Liberius vyhlásil 25. december za deň Ježišovho narodenia. Tak vznikli kresťanské Vianoce. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Spišský hrad počas vianočných sviatkov

  OZNAM Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov 24. december 2014 – 6. január 2015 Spišský hrad, Levoča    

 • Výstava U nás na Spišu a spišské Vianoce

  VÝSTAVA A SPRIEVODNÉ PODUJATIE Spišské Vianoce 1. december 2014 – 10. január 2015 Levoča, Hainov dom    

 • Veľka noc u nas na Spišu, dze čerstvi bistri ľud

  ETNOLOGICKÁ VÝSTAVA U nas na Spišu – Veľka noc 1. – 30. apríl 2014 Levoča, Hainov dom    

Comments are closed.