• Z knižnice: Katolícki Turzovci, parádna izba a adventné obdobie

  Parádnych alebo predných izieb by ste aj dnes našli neúrekom. Oná prednosť na začiatku súvisela s priestorovou dispozíciou dedinského domu. V panelových bytoch (to nie je vtip) je význam posunutý k slovu parádny. Pričom to vlastne značí malé „múzeum“. Môžete len kukať. Obsedantné gazdinky chyžu-fetiš pulírujú, aký je rok dlhý a keď príde advent… Obdobie očakávania? Ale, prosím Vás, kto by mal na to čas? Veď Vianoce… Ak by cirkev z toho mala taký osoh ako z konvertovania Turzovcov, hádam by kňazi chodili chyžu aj vysvätiť. Či už aj…?

  Z kniznice - Magnatske rody V

  Z kniznice - Magnatske rody MZ kniznice - Magnatske rody So     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948

  FREDERIK FEDERMAYER a kol.
  1. vydanie. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012, 379 s.
  ISBN 978-80-970196-6-2
  s. 97-98

  … Podporený príkladom iných, na palatínovom dvore konvertoval pod naším vplyvom Adam Thurzo, jeho brat Michal Thurzo a ich luteránska matka. Z ich knižnice nám boli odovzdané všetky latinské a nemecké luteránske knihy. Grófi pochádzajú zo starej panónskej rodiny Thurzovcov. Z ich konvertovania má cirkev veľký osoh a ešte väčší sa očakáva. Nie menej ako tridsať protestantských kazateľov nahradili kňazi, (grófi) obnovili kláštor františkánov v Hlohovci, opravili sväté stavby a všetok svoj podriadený ľud obrátili k dávnej viere. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI HistoriaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Uhorsko na ceste k modernite
  Asimilácia, migračné procesy, mobilita a modernizácia v Uhorsku po roku 1867

  MIROSLAV KMEŤ
  In História, 2009, roč. 9, č. 1-2, s. 61-66.
  s. 63

  … Kultúru každodenného života ovplyvňoval sociálny status. Od konca 19. storočia sa v mestách čoraz viac uplatňovali moderné technické novinky – kanalizácia, plynofikácia, elektrifikácia, kúrenie, prívod vody, pevná dlažba, pravidelný odvoz smetí atď. Roľnícke domy mali zvyčajne … sporáky a murované komíny. Hlavný obytný priestor bol v majetnejších rodinách čoraz častejšie doplnený o ďalšiu – tzv. prednú alebo parádnu izbu. Kulinárnu kultúru vidieka začali ovplyvňovať mestské stravovacie zvyky, pečenie bieleho pečiva a koláčov, pitie kávy a čaju. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Advent – stíšiť sa, ubrať na zábave aj jedle

  KAROL SUDOR
  In Sme, 3. december 2011, roč. 19, č. 279, Magazín Víkend, s. 7.
  (internetové vydanie tu)
   

  … Z teologického pohľadu totiž ide o dve základné očakávania – jednak sviatku narodenia Krista, jednak parúzie, teda druhého príchodu Ježiša na Zem pred posledným súdom a vzkriesením mŕtvych. … Samotný pojem pochádza z latinského adventus a v preklade znamená príchod. Ide o čas, vymedzený štyrmi nedeľami pred narodením Ježiša Krista. Primárne teda ide o prípravu na narodenie kráľa kráľov, pána pánov a spasiteľa tohto sveta. … Prvou adventnou nedeľou sa pre evanjelikov začína nový cirkevný rok, pre rímskokatolíkov zase nový liturgický rok. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Spišský hrad počas vianočných sviatkov

  OZNAM Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov 24. december 2014 – 6. január 2015 Spišský hrad, Levoča    

 • Výstava U nás na Spišu a spišské Vianoce

  VÝSTAVA A SPRIEVODNÉ PODUJATIE Spišské Vianoce 1. december 2014 – 10. január 2015 Levoča, Hainov dom    

 • Jezuitské divadlo v Spišskej Kapitule

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 10. apríl 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

Comments are closed.