• Z knižnice: Ťažkosti so Slovanmi, ordálie a svätá Alžbeta

  Obvinený spúšťaný do jazera… Utopí sa – je nevinný, vypláva – je vinný. Absurdita. Ani dnes sa však nemáme prečo nafukovať, ohánať zdravým rozumom a podobnými eufemizmami. Stačí vytrčiť hlavu z domu a už sa valia tony ľudskej hlúposti. No hovorí sa, hoc ťažko to exaktne preukázať, že analytické myslenie je zároveň vrahom viery. Nádherné výjavy zo života svätej Alžbety na tabuľových maľbách v Košiciach by vedeli rozprávať… Existuje, resp. existovalo však niečo, kde nebolo ani analýzy, ani viery. Naši predkovia verzus Byzancia…

  Z kniznice - Stahovanie narodov V

  Z kniznice - Stahovanie narodov MZ kniznice - Stahovanie narodov S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Sťahovanie národov (454 – 568)
        Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania
   
        PETER BYSTRICKÝ
        Bratislava : Historický ústav SAV; Spoločnosť PRO HISTORIA, 2008, 201 s.
        ISBN 978-80-970060-0-6
        s. 146

  … Bolo veľkým úspechom cisárskej diplomacie, keď sa podarilo sľubmi, darmi a hlavne peniazmi udržiavať priateľstvo s barbarmi, rozbíjať ich jednotu alebo poštvať jedného proti druhému. Hoci Prokopios spomínal len neochotu a strach vojakov bojovať proti útočníkom, dôvodov, prečo boli ich výpravy úspešné, bolo viac. Ťažkosti v bojoch so Slovanmi spočívali už v samotnom charaktere ich výprav … Cieľom nebolo dobývať a víťaziť, ale vrátiť sa živí domov … Základným predpokladom úspechu bola preto nie početná prevaha, ale pohyblivosť a rýchlosť. …

   
   
   
  Kniznica - HISTORIA
        Božie súdy
        Pilier stredovekého súdnictva
   
        VINCENT MÚCSKA
        In História, 2001, roč. 1, č. 1, s. 5.
        s. 5
   

  … Ordál či ordálie je pôvodom starogermánske slovo … Uvedený pojem sa označuje aj ako Boží súd. Išlo o iracionálny dôkazový prostriedok, ktorý sa rozsiahlo aplikoval najmä vo včasnostredovekom súdnom konaní. Ustanovenia o Božích súdoch sa nachádzajú aj v zákonníkoch prvých uhorských kráľov v 11. storočí. Ordálie sa čo do formy najčastejšie vykonávali ohňom, vodou (teda spustením do rieky či jazera), súbojom mečom alebo palicami. … Vyplývali z viery, že božstvo nedopustí, aby zvíťazila neprávosť nad pravdou. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Chcel sa pomeriť so šľachtou a vybudovať obranný systém
        Do spustošenej a vyľudnenej krajiny pozval kolonistov
   
        SOŇA MAKAROVÁ
        In Korzár, 22. december 2010. (internetové vydanie)
        http://korzar.sme.sk/c/5694834/chcel-sa-pomerit-so-slachtou-a-vybudovat-obranny-system.html
   
   

  … Kráľ Ondrej II. … mal dcéru, ktorú uctieva rímskokatolícka cirkev ako svätú. Je patrónkou Košíc, je vyobrazená na ich najstaršej pečati a rôznych symboloch mesta, jej je zasvätená najväčšia katedrála Slovenska v Košiciach – Dóm sv. Alžbety. V ňom sa nachádza jeden z najvýznamnejších neskorogotických tabuľových oltárov v strednej Európe – hlavný oltár sv. Alžbety so 48 tabuľovými maľbami s výjavmi zo života tejto svätice. Najčastejšie ju zobrazovali sochári i maliari s korunou a závojom na hlave, aj s chlebom a kanvicou ako symbolom dobročinnosti. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Z knižnice: Spomienky kata, spišské falzum a zimný slnovrat

  Zabiť napríklad takého králika. Hrôza! Naservírovaný na tanieri však všetkým chutí. Niekedy jav všedný. Žeby boli ľudia bezcitnejší…? Hm… Smrť nebola len v románoch a televíznych novinách, lež všade. Od dvora, cez detské postieľky až [&hellip

 • Z knižnice: Dvorská kaplnka, tekutý oheň a vytopený archív

  Unikátny mestský archív Bratislavy v roku 2008 vytopilo. Ďalší zárez na rováši jeho pohnutého osudu a čierna škvrna na vzťahu Slovákov k minulosti… Práve vďaka písomnej produkcii miest, kláštorov, kapitúl či dvorov sa dnes môže [&hellip

 • Z knižnice: Tudorovský les, mediarsky podnik a jezuita Spee

  Stredovek bol dobou drevenou. Až udivuje, ako je vôbec možné, že dnes ešte máme lesy. V rámci Európy však panuje nepomer. Napríklad územie Slovenska vyzerá, akoby ho z tohto hľadiska obdobie údajného temna obišlo. Veď [&hellip

Comments are closed.