• Z knižnice: Ťažkosti so Slovanmi, ordálie a svätá Alžbeta

    Obvinený spúšťaný do jazera… Utopí sa – je nevinný, vypláva – je vinný. Absurdita. Ani dnes sa však nemáme prečo nafukovať, ohánať zdravým rozumom a podobnými eufemizmami. Stačí vytrčiť hlavu z domu a už sa valia tony ľudskej hlúposti. No hovorí sa, hoc ťažko to exaktne preukázať, že analytické myslenie je zároveň vrahom viery. Nádherné výjavy zo života svätej Alžbety na tabuľových maľbách v Košiciach by vedeli rozprávať… Existuje, resp. existovalo však niečo, kde nebolo ani analýzy, ani viery. Naši predkovia verzus Byzancia…

    Z kniznice - Stahovanie narodov V

    Read more »