• Jezuitské divadlo v Spišskej Kapitule

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  10. apríl 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Jezuitske divadlo   

  Prednáška s názvom Jezuitské divadlo v Spišskej Kapitule – Divadelné drámy z polovice 17. storočia je päťdesiatym šiestym pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát je venovaný špecifickému spôsobu vzdelávania u jezuitov. Koná sa vo štvrtok, 10. apríla, o 16:00 hod., v priestoroch Starej radnice v Levoči.

  Prednáša Dr. Theol. Miroslav Varšo, rodák z Krompách (1968), ktorý od roku 2013 pôsobí ako vedecký pracovník v Ústave filmovej a divadelnej vedy Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje samostatnému výskumu barokového divadla. Vysokoškolské a doktorandské štúdia absolvoval v Bratislave, v Ríme a vo Viedni. Momentálne žije v Spišskom Podhradí.

  V rokoch 1995-2000 pôsobil ako asistent na Komenského univerzite v Bratislave, v Teologickom inštitúte v Nitre i na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednášal exegézu a teológiu Starého a Nového zákona, hebrejčinu a gréčtinu. V rokoch 2006-2012 bol asistentom a vedeckým pracovníkom v Inštitúte pre starozákonnú vedu a výskum Viedenskej univerzity.

  V rámci prednášky sa Miroslav Varšo pokúsi priblížiť úlohu divadelných hier a ich tém v procese vzdelávania na jezuitskom gymnáziu Spišskej Kapituly. Prostredníctvom nich tak ponúkne jedinečný pohľad do dobového myslenia a vzdelania študenta, jeho učiteľa i panovníka v období baroka a to aj na príklade biblickej drámy.
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.