• Z knižnice: Hrady križiakov, príroda 19. storočia a predčítanie

  Michal Hvorecký, slovenský spisovateľ, ako jeden z mála brázdi Slovensko a svoje knihy predčíta. Čítanie nahlas propaguje ako liek. Aj proti nevedomosti. Zaiste nahlas si prečítajte aj o období rozmachu priemyslu v Uhorsku 19. a začiatku 20. storočia vo vzťahu ľudí ku krajine a prírode. Hlbšie v pamäti tak čitateľovi utkveje napríklad obraz dobovej poľovačky. Tento druh „športových“ aktivít slúžil celé stáročia ako príprava na skutočný boj. Napríklad pri obrane či útoku na hrady Rádu nemeckých rytierov.       
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Hrady Řádu německých rytířů
        Cihlové hrady v Prusku 1230 – 1466
   
        STEPHEN TURNBULL
        1. vydanie. Praha : Grada, 2008, 64 s.
        ISBN 978-80-247-2369-3
        s. 49

  … Útočníci spoléhali na moment překvapení a osobní statečnost, přičemž přepad a oheň představovaly hlavní metody boje proti dřevěným hradům. … Důležitou složkou obrany se staly kuše. Dochoval se záznam z roku 1265, jak přesná střelba jistého kušečníka zastavila útok Litevců, používajících stroje na vrhání kamenů, na menší křižáckou předsunutou pevnost u Wehlau. … Střelec nejprve zabil přesnou střelou litevského náčelníka a poté vyřadil z provozu prak střelbou na muže, který jej měl obsluhovat – šipkou mu přišpendlil jeho ruku ke stroji. …

   
   
   

        Industrializácia a krajina
        Postoje uhorskej spoločnosti k prírode v „dlhom“ 19. storočí
   
        ROMAN HOLEC
        In História, 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 45-50.
        s. 46
   

  … Až do 19. storočia bola ochrana zvierat podriadená … priorite ekonomických a poľovníckych záujmov. Vysvetľoval a zdôvodňoval sa tým masový lov tzv. škodlivých zvierat …, čo často neznamenalo nič iné ako úplnú likvidáciu konkrétnych živočíšnych druhov. Napriek rôznym reguláciám … pripomínali poľovačky vtedajšej aristokracie premyslené masové vraždenie. Rovnako nemilosrdne sa poľovalo aj na zvieratá nezaradené medzi škodlivé druhy. Pritom poľovačka mala byť predovšetkým syntézou športu, zábavy a formy spoločenského styku. …

   
   
   

        Ako čítať nahlas
   
        MICHAL HVORECKÝ
        In Sme, 13. jún 2011, roč. 19, č. 136, s. 12.
        http://komentare.sme.sk/c/5933908/ako-citat-nahlas.html#ixzz1YTto6B1E
   
   

  … Verejné čítania nemajú stabilné zázemie, konajú sa kade-tade a zväčša sú len reklamnou prezentáciou nového titulu. Pritom prednes patrí k literatúre od jej vzniku a výrazne formoval jej vývoj. Masovo čítame príbehy len asi tristo rokov, zato počúvame už tisícročia. O tom, že predčítanie sa treba učiť, vedeli už Gréci. Museion … vychovával autorky a autorov v recitácii, v hre na lýru aj v spevoch a tancoch pred publikom. … Plínius mladší zaznamenal, že v Ríme ‚počas celého apríla takmer každý deň niekto prednášal svoje verše‘. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Ženy v stredovekých mestách a hradoch

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 6. november 2014, 16:00 Levoča, Stará radnica    

 • Z knižnice: Kráľove hrady, slobodné umenia a zanedbaný Gemer

  Akosi sme si „zvykli“ na miestny klanový systém, aj jeho verbálny – kauza sem, kauza tam – a nonverbálny – milióny sem, milióny tam – prejav… Kto vlastne rozdáva karty v demokratickom štáte? Lebo vo [&hellip

 • Z knižnice: Dobývanie pevností, kontribúcia a osudy alkoholu

  Dane? Každému sa ježia chlpy na tele. Na rozdiel od Škandinávie nedostávame späť to, čo by sa patrilo. Výsledok? Prázdna pokladňa. Jednoduchá rovnica. Jedna z najnákladnejších oblastí je a bola obrana. Veď si predstavte „len“ [&hellip

Comments are closed.