• Paralely a vzťahy medzi Slovenskom a Chorvátskom

  MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
  Slovensko a Chorvátsko – Historické paralely a vzťahy (do roku 1780)
  20. – 24. jún 2011
  Bratislava a Levoča

  Read more »
 • Stručné dejiny Spišského hradu

  Povedali, že Spišská cirkev mala z donácie kráľa Žigmunda na Spišskom hrade istú vežu, ľudovo zvanú Červená: V nej sa v časoch nepokojov zvykli uchovávať klenoty, protokoly a zariadenie kostola. … Zo starej listiny kráľa Bela z roku 1249 a potom kráľa Karola však pánovi vizitátorovi bolo jasné, že spišskej cirkvi bola stavba veže a paláca na Spišskom hrade povolená dávno predtým…

  Kanonická vizitácia Petra Pázmaňa z roku 1629 (preložil Vladimír Olejník)

   
  Lokality - Spissky hradd

  Read more »