• Od zakrvavených rúk po vesmírnu loď

  Keď sa počítalo s priblížením frontu do blízkosti Levoče a z toho dôvodu bola obava, že bude ostreľovaný pútnický kostol, bol som poprosený …, aby som zniesol milostivú sochu (Panny Márie) do mesta. Stalo sa to na štvrtú adventnú nedeľu roku 1944. Sochu sme spolu s dvoma mužmi, ich mená si už nepamätám, zviezli na malých saniach a uschovali ju v meste na bezpečnom mieste. Bolo to v súkromnom dome pána Rotha na Ružovej ulici.

  Ernest Tatarko (Karpaten Jahrbuch, 36, 1985, s. 74)

   

  Read more »
 • Stručné dejiny Spišského hradu

  Povedali, že Spišská cirkev mala z donácie kráľa Žigmunda na Spišskom hrade istú vežu, ľudovo zvanú Červená: V nej sa v časoch nepokojov zvykli uchovávať klenoty, protokoly a zariadenie kostola. … Zo starej listiny kráľa Bela z roku 1249 a potom kráľa Karola však pánovi vizitátorovi bolo jasné, že spišskej cirkvi bola stavba veže a paláca na Spišskom hrade povolená dávno predtým…

  Kanonická vizitácia Petra Pázmaňa z roku 1629 (preložil Vladimír Olejník)

   
  Lokality - Spissky hradd

  Read more »