• Z knižnice: Trojpoľný systém, revenanti a brnenie

  Dnes sa s poľnohospodárstvom spájajú skôr slová ako dotácie či geneticky modifikované potraviny… Stredovek sa niesol v pozitívnejšom duchu. Európsky svet si vtedy zažil svoju „neolitickú“ revolúciu, keď z dvojpoľného systému prešiel na trojpoľný. Čo sa odvtedy zaiste nezmenilo, je fakt, že pri orbe možno často naraziť aj na „plodiny“ úplne iného druhu… Čo tak vyorať nejakého toho revenanta? A čo tak revenant v brnení? Preháňame, no ono „železiarstvo“ by bolo vskutku ideálnym väzením na večnosť pre „živých mŕtvych“…

  Z kniznice - Clovek ceskeho stredoveku V

  Z kniznice - Clovek ceskeho stredoveku MZ kniznice - Clovek ceskeho stredoveku S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Člověk českého středověku
   
        MARTIN NODL – FRANTIŠEK ŠMAHEL (ed.)
        1. vydanie. Praha : Argo, 2002, 500 s.
        ISBN 80-7203-448-0
        s. 446-448
   

  … Orná půda … netvořila jeden souvislý blok. V pozdním středověku byl dominantním systémem obhospodařování půdy tzv. trojpolní systém, založený na cyklickém obdělávání pozemků. Půda každého rolníka se nacházela v různých částech plužiny vesnice a obdělávala se tak, že určitý kus půdy byl oset nejdříve ozimem, příští rok potom jaří, tedy obilím, které se vysévalo zjara (ječmen, oves) a konečně třetí rok zůstal ležet ladem. Půda tak odpočívala, sloužila jako pastvina, přičemž byla druhotně hnojena trusem dobytka …

   
   
   
  Kniznica - REVUE
        Defuncti vivi – Živí mŕtvi
   
        KATARÍNA VÁLOVÁ
        In Historická revue, 2011, roč. 22, č. 8, s. 72-77.
        s. 72
   
   

  … Príbehy a viera v ,živých mŕtvychʻ nevznikli po prvýkrát z pera Brama Stokera. Ich história ďaleko presahuje rámec 19. storočia. … Na preskúmaných … pohrebiskách sa percento hrobov vymykajúcich z rámca veľkomoravských pohrebných pravidiel pohybuje v rozmedzí 1,3 až 2 %. … Pri pokuse o zovšeobecnenie týchto nezvyklých praktík z veľkomoravských nekropol by bolo možné pripísať pozostalým snahu, či už symbolicky alebo fakticky ,imobilizovať, dezorientovaťʻ, respektíve ,zničiťʻ mŕtveho. Možnosť, že k týmto javom došlo náhodne, sa dá vo väčšine prípadov vylúčiť. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Uchození rytíři
        Proč je pohyb ve zbroji horší než chůze s batohem
   
        MATOUŠ LÁZŇOVSKÝ
        http://technet.idnes.cz/uchozeni-rytiri-proc-je-pohyb-ve-zbroji-horsi-nez-chuze-s-batohem-
        pya-/vojenstvi.aspx?c=A110720_121511_vojenstvi_mla
   

  … Jak … potvrdily zkoušky pohybu figurantů v replikách středověkých brnění pod lékařským dohledem, pohyb v brnění byl skutečně dřina i pro trénované. Podle množství kyslíku, který lidé v brnění spotřebovali během pohybu na běžícím pásu, pro ně byla chůze v brnění o 130 procent náročnější než chůze nalehko. … Nejde jen o hmotnost. Brnění vážila zhruba od 30 do 50 kilogramů. Ovšem kdyby si je rytíři nesli úhledně složené na zádech, jejich energetický výdej by byl jen zhruba o 70 procent vyšší než bez zátěže. … Příčinou je nadměrné zatížení končetin. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Z knižnice: Prepoštstvo na Spiši, hrádky a problém s bytmi v 1919

  Mladých so snahou osamostatniť sa možno dnes na Slovensku rozdeliť na dve skupiny: Tých „šťastnejších“ s tridsať ročnou hypotékou na vysnívaných 72 m2 a zvyšných, ktorým ostáva len snívať… V prvej republike onen nedostatok riešili [&hellip

 • Z knižnice: Zvetrávanie hradov, sloboda hostí a magnetometer

  Použitím magnetometra priamo v teréne Spišského hradu by sa možno čo-to nové odhalilo. Aj keď krížom-krážom preorané kultúrne vrstvy nádvorí by teda riadne zamotali „hlavu“ aj takému magnetometru. Veď hlavu nejednému expertovi motá nielen to, [&hellip

 • Z knižnice: Zuby, mestskí notári a baníci pred sto rokmi

  Aké povolanie si vybrať, žijúc, trebááárs, pred vyše sto rokmi? Mestský notár? Hm, štúdium v zahraničí a potom tá váha… V nedeľu, na korze, by ma až ruka bolela od toľkého skladania klobúka a zdravenia [&hellip

Comments are closed.