• Z knižnice: Rušenie šľachtictva, pohreby a vykopávanie repy

  Čo sa odohrávalo v hlavách šľachty, keď v roku 1918 prestala byť šľachtou? Niekoľkým generáciám vtĺkalo socialistické školstvo názor o vykorisťovateľoch. Dnes naopak, priamy prenos zo svadby následník anglického trónu či luxemburský veľkovojvoda na návšteve Spišského hradu. A nostalgicky k starým časom vzhliadajúca masa… Zbohatlíci snažiaci sa napodobňovať ako v minulosti aristokracia dvor, šľachta aristokraciu, mešťania šľachtu. Pravda je uprostred. Klišé? Spýtajte sa v Michalovciach, ako to bolo s oracím strojom…       
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Příběhy české šlechty
   
        VLADIMÍR VOTÝPKA
        3. vydanie. Praha; Litomyšl : Paseka, 2002, 408 s.
        ISBN 80-7185-507-3
        s. 16-17
   

  … K prvním zákonům schváleným po říjnu 1918 v mladém Československu patřil zákon číslo 61, který spolu s řády a tituly rušil i šlechtictví a zakazoval používat šlechtické přídomky a dodatky. Snad pro žádného ze starší gardy šlechticů nebylo snadné … vstoupit do lidového domu republiky. Znamenalo to vyrovnat se s novými státoprávními i majetkovými poměry … Nejmladší ze tří synů posledního zemského maršálka Království českého, Mořic Lobkowicz, se přes to přenesl kupodivu úspěšně. Stal se generálnym řiditelem První české vzájemné pojišťovny v Praze …

   
   
   

        Rozlúčka so svetom živých
        Pohrebné zvyky v neskorostredovekom Uhorsku
   
        ENIKŐ CSUKOVITSOVÁ
        In História, 2005, roč. 5, č. 6, s. 4-6.
        s. 5
   

  … Príslušníci aristokracie sa usilovali napodobniť dvor aj pri poslednej rozlúčke so zosnulým členom rodu. Ako miesto posledného odpočinku zvyčajne slúžil rodový kostol alebo pohrebná kaplnka. Baróni, ktorí si získali priazeň panovníka, sa často tešili z výsady, že mohli byť pochovaní v samotnej stoličnobelehradskej bazilike. K takto privilegovaným magnátom patrili napríklad dôverník Karola Róberta palatín Filip Druget či obľúbenec Žigmunda Luxemburského Stibor zo Stiboríc. O niekoľkých pohreboch magnátov sa zachovali aj podrobnejšie opisy. …

   
   
   

        Poľnohospodárstvu nepomohla literatúra,
        keď ju nemal kto šíriť
   
        SOŇA MAKAROVÁ
        In Korzár, 26. november 2009. (internetové vydanie)
        http://korzar.sme.sk/c/5125842/polnohospodarstvu-nepomohla-literatura-ked-ju-nemal-kto-sirit.html
   

  … Kto bol v trebišovskom múzeu, určite neunikla jeho pozornosti ‚ručná technika‘ na vykopávanie repy. Špeciálne motyky či rýle spred niekoľkých storočí sa používali aj v 19. i 20. storočí. Každú repu museli vykopať osobitne, takže niet divu, že takto nemohli zásobiť cukrovar. Podobne to bolo aj v pestovaní iných plodín. Úplným zázrakom bol na poliach grófa Andrássyho orací stroj – v okolí Michaloviec ho volali ‚orule‘ … Nadarmo vyhľadávali vzdelaní statkári odbornú literatúru o pokrokových metódach poľnohospodárskej výroby, keď nebolo dosť jej šíriteľov …

   
   
   
   

Related Posts

 • Z knižnice: Trojpoľný systém, revenanti a brnenie

  Dnes sa s poľnohospodárstvom spájajú skôr slová ako dotácie či geneticky modifikované potraviny… Stredovek sa niesol v pozitívnejšom duchu. Európsky svet si vtedy zažil svoju „neolitickú“ revolúciu, keď z dvojpoľného systému prešiel na trojpoľný. Čo [&hellip

Comments are closed.