• Z knižnice: Rušenie šľachtictva, pohreby a vykopávanie repy

    Čo sa odohrávalo v hlavách šľachty, keď v roku 1918 prestala byť šľachtou? Niekoľkým generáciám vtĺkalo socialistické školstvo názor o vykorisťovateľoch. Dnes naopak, priamy prenos zo svadby následník anglického trónu či luxemburský veľkovojvoda na návšteve Spišského hradu. A nostalgicky k starým časom vzhliadajúca masa… Zbohatlíci snažiaci sa napodobňovať ako v minulosti aristokracia dvor, šľachta aristokraciu, mešťania šľachtu. Pravda je uprostred. Klišé? Spýtajte sa v Michalovciach, ako to bolo s oracím strojom…

    Read more »