• Z knižnice: Kolomanove strigy, krovy a synoda na známke

  Dejiny sa hemžia množstvom osvietených myslí. Taký kráľ Koloman a jeho pokrokové názory na bosorky či Juraj Turzo, uhorský palatín, záštita významnej Žilinskej synody… Kritickejší pohľad na vec však väčšinou ukáže aj druhú tvár. Historiografia má kritiku ako pracovný nástroj, hoci často sa stáva poplatnou dobe. O to viac prekvapí dielo objektívnej skepsy napriek onej dobe. Takým je zaiste počin Jonáša Záborského vzkriesený Timotejom Kubišom. Príbeh nepublikovaného rukopisu a to ani zďaleka nebol ukrytý niekde pod starým krovom…

  Z kniznice - Dejiny kralovstva Uhorskeho V

  Z kniznice - Dejiny kralovstva Uhorskeho MZ kniznice - Dejiny kralovstva Uhorskeho S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Dejiny kráľovstva uhorského
        od počiatku do časov Žigmundových
   
        JONÁŠ ZÁBORSKÝ
        Timotej Kubiš (ed.), 1. vydanie. Bratislava : Slovart, 2012, 706 s.
        ISBN 978-80-556-0407-7
        s. 254

  … Ku zvláštnej chvále počituje sa Kolomanovi zákon ten, aby neboly braté na potaz strigy, ktoré nie sú. … Je to ale len marná dvojsmyselnosť vo výrazu, a nič viacej. … Keby bol zákonom svojím jestvovanie stríg upieral, všetky súdy o ních zakázal: nebolby v tomže zákone ustanovil pokuty na porobenie a čary, ani dával moc archidiákonom a županom súdiť čarodejníkov. … Po zákonu Kolomanovom tak boly týrané ubohé stareny, ako pred ním. Marne sa teda pripisuje Kolomanovi povýšenosť nado svoj vek. …

   
   
   
  Kniznica - PAMIATKY
        Historické krovy v Turci
   
        ĽUBOR SUCHÝ – KAROL ĎURIAN – PETER KRUŠINSKÝ
        In Pamiatky a múzeá, 2009, roč. 58, č. 2, s. 14-18.
        s. 16
   
   

  … Krovy nad loďou aj svätyňou … na kostole v Abramovej je možné z typologického hľadiska zaradiť medzi najjednoduchšie konštrukčné formy bez pozdĺžneho viazania, používané predovšetkým na sakrálnych stavbách v stredoveku (známe u nás od začiatku 14. storočia, napríklad krovy na rímskokatolíckom kostole v Bijacovciach v okrese Levoča, dendrochronologicky datované 1338(d), ale prežívajú aj v mladšom období, napríklad krov nad loďou rímskokatolíckeho kostola v Slatvine v okrese Spišská Nová Ves z druhej polovice 16. storočia. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Známka Žilinskej synody je najkrajšia v Európe
   
        TASR
        http://kultura.sme.sk/c/5895044/znamka
        -zilinskej-synody-je-najkrajsia-v-europe.html
   
   

  … Na súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie … zvíťazila slovenská s názvom Žilinská synoda, ktorá bola vydaná vlani k jej 400. výročiu. O víťazstve zo 138 vydaných emisií rozhodla odborná porota 29. apríla v Bruseli. Na 2. mieste skončila španielska a na 3. talianska známka. Ocenená známka v hodnote 1,10 eura vyšla v náklade 85 000 kusov. Jej dizajn je prispôsobený historickým reáliám, keďže Žilinská synoda sa konala pod záštitou palatína Uhorska, grófa Juraja Thurzu z Betlanoviec, stúpenca reformácie augsburského smeru. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Bosorky, strigy, čarodejnice podľa Tünde Lengyelovej

  CYKLUS PREDNÁŠOK Pohľady do minulosti 4. december 2014, 16:00 Levoča, Hainov dom    

 • Z knižnice: Zima v dejinách, pôrod a školská taška

  Za celý náš školský život nikto ani jediný raz nespomenul slovné spojenie malá doba ľadová. A to vraj rozhodovala. Ešte sme to nestihli vstrebať a už sa dozvedáme, že až tak nerozhodovala. Slabá pamäť? Hovorte [&hellip

 • Z knižnice: Černák u Hitlera, sluhovia Židov a zatmenie

  Dobová tlač opísala výsledok prijatia slovenského vyslanca u Hitlera ako dobrodenie. Tým výsledkom bolo navrátenie severných častí Spiša a Oravy, ktoré boli práve vtedy súčasťou Poľska, späť k územiu Slovenska. S odstupom času vieme, že [&hellip

Comments are closed.