• Z knižnice: Zima v dejinách, pôrod a školská taška

  Za celý náš školský život nikto ani jediný raz nespomenul slovné spojenie malá doba ľadová. A to vraj rozhodovala. Ešte sme to nestihli vstrebať a už sa dozvedáme, že až tak nerozhodovala. Slabá pamäť? Hovorte to ale niekomu, koho detstvo bolo takmer trojmesačné brodenie sa snehom. V jednej ruke tabuľka a griflik, v druhej polienka. Guľovačka s chlapcami zo susednej dediny a korisť v podobe hnedej aktovky dala zabudnúť. No zabudnúť nedal krik doma spoza veľkej plachty a odpoveď babky: Bračeka Ti bosorky vzali…

  Z kniznice - Zima A.D. V

  Z kniznice - Zima A.D MZ kniznice - Zima A.D. S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Zima A. D. 1500 – 2010
        História a podoby zím v Európe a na Slovensku
   
        PAVEL MATEJOVIČ
        1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2011, 282 s.
        ISBN 978-80-224-1208-7
        s. 25-26

  … Nikdy v celom období tzv. malej doby ľadovej – približne od začiatku 14. do konca 19. storočia – nenastali také radikálne zmeny klímy, ktoré by rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili reálny historický vývoj. … Napríklad mimoriadne studená zima 1929 nijako nesúvisela s vypuknutím veľkej hospodárskej krízy v tom istom roku. Naopak porážku nacistických vojsk na východnom fronte počas zím 1941/42 a 1942/43 urýchlili aj mimoriadne silné mrazy. Neboli však podmienené zmenami klímy, ale cirkulačnými a teplotnými pomermi …

   
   
   
  Kniznica - HISTORIA
        Tajomné zákutia ružovej záhrady
   
        TÜNDE LENGYELOVÁ
        In História, 2006, roč. 5, č. 2, s. 8-10.
        s. 9-10
   
   

  … Po útrapách pôrodu, keď už dieťa bolo konečne na svete, bolo potrebné myslieť na jeho ochranu pred všetkými chorobami sveta. … Ochranu však potrebovala aj žena, ktorá v tom čase bola oveľa viac vystavená útoku zlých a nepriaznivých síl ako inokedy. Donedávna sa zachoval zvyk oddelenia miesta, kde ležala rodička, od ostatného priestoru plachtou. Niekde sa do rohov plachty zaväzoval cesnak proti bosorkám. Bosorky boli mimoriadne nebezpečné: často vraj vymenili alebo ukradli dieťa, spôsobili mu celoživotné poškodenie, resp. ho rovno zabili. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Školská taška
        Začínala ako špagát
   
        ALENA ŠTIFILOVÁ
        In Sme, 2. september 2010, roč. 18, č. 202, Tv Oko, č. 35, s. …
        http://zena.sme.sk/c/5528160/skolska-taska-zacinala-ako-spagat.html
   

  … Tí najchudobnejší preväzujú knihy špagátom alebo koženým remeňom a tak ich nesú do školy. … Inokedy stačí priniesť iba spevník alebo tabuľku s grifľom. Na dedine sa používajú aj doma utkané plátené tašky s dlhým ramienkom. … Mestské deti z bohatších rodín si knihy balia do kusu kože, často zdobeného ornamentami. Koža sa prehla, zopla remencami, vzadu mala popruhy na chrbát. … Priemysel sa rozvíja a na scénu konečne prichádza hnedá kožená taška (hovorilo sa jej aj ‚aktovka‘) s dvoma vreckami vpredu a s remienkami na chrbát. …

   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.