• Z knižnice: Bývanie dvoranov, renta a predmestia zajtra

  Keď sa dnes koná trochu väčší summit a zlezú sa delegácie sveta, miesto stretu sa stáva pevnosťou. Dostať sa tam, či nebodaj ubytovať, je viac ako nemožné. Že by predmestie bolo riešením? Na Slovensku, s výnimkou „Prešporka“, horko-ťažko… Oproti minulosti sa toho teda až tak veľa nezmenilo. V mieste pobytu kráľa a jeho dvora sa i zámožní mešťania bez reptania sťahovali do poslednej kutice vlastného domu, len aby panstvo malo kde svoju suitu zložiť. Hotelov nebolo a hotovosť sa zišla… aj keď ani odmena v naturáliách neurazila.

  Z kniznice - Kralovsky dvur Vaclava II. V

  Z kniznice - Kralovsky dvur Vaclava II. MZ kniznice - Kralovsky dvur Vaclava II. S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Kniznica - KNIHA
        Královský dvůr Václava II.
   
        DANA DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ
        1. vydanie. České Budějovice : Bohumír Němec – Veduta, 2011, 332 s.
        ISBN 978-80-86829-73-9
        s. 189
   

  … Otázka, kde ale bydleli vznešení dvořané a hosté, když hradní komnaty byly malé, nás vede via facti do prostoru města. Od vlády Karla IV. již máme běžné doklady o ubytovávaní v domech – nejvíce u staroměstských měšťanů. Patrně se muselo jednat o rozlehlejší objekty, neboť urození či bohatí hosté přicházeli do Prahy a na dvůr se svým doprovodem, služebnictvem a koňmi. … Vlastní domy (můžeme) předpokládat i u některých šlechticů … V jiných případech pak měšťané své domy jistě dvořanům nebo hostům běžně pronajímali. …

   
   
   
  Kniznica - CASOPIS
        O vývine feudálnej renty na Slovensku
   
        PETER RATKOŠ
        In Historický časopis, 1961, roč. 9, č. 3, s. 361-377.
        s. 369-370
   
   

  … Už v prvej polovici 13. storočia sa realizovala feudálna renta väčšinou vo všetkých troch formách. Ale jestvujú doklady len na spojenie naturálnej a peňažnej formy renty a vyskytujú sa prípady, keď vystupuje do popredia peňažná forma renty ako novota. … Keď ide o štátnu daň, naďalej sa vyberá v prírodninách, tzv. collecta; zvláštnou formou exploatácie obyvateľstva bolo ‚lucrum camerae‘ z výmeny peňazí. … Naturálna forma renty sa vyskytuje alebo spoločne s peňažnou alebo spoločne s peňažnou a s robotnou formou renty. …

   
   
   
  Kniznica - MEDIA
        Na predmestia si ľudia ešte počkajú
   
        MARCELA ŠIMKOVÁ
        In Pravda, 23. máj 2011, roč. 21, č. 118, s. 12.
        http://byvanie.pravda.sk/na-predmestia-si-ludia-este-pockaju-dul-/sk-
        btrh.asp?c=A110524_055214_sk-btrh_p01
   

  … Skutočné predmestia veľkých miest budú na Slovensku zrejme ešte zopár rokov chýbať. Hoci Bratislava sa ustavične rozrastá a v jej okolí sa stavajú nové obytné centrá, zvyšok krajiny zaostáva. Podľa odborníkov to môže zmeniť iba prudký rozvoj ostatných častí krajiny, ktorý by ľuďom zabezpečil dostatok práce, a tým aj peniaze na rozvoj. … Na Slovensku sú tak stále iba náznaky okrajových, obytných častí miest. ‚Náznaky sú v niektorých mestách ako Trnava, Košice či Žilina, skutočné predmestie možno vidieť v okolí Bratislavy.‘ …

   
   
   
   

Related Posts

 • Z knižnice: Prepoštstvo na Spiši, hrádky a problém s bytmi v 1919

  Mladých so snahou osamostatniť sa možno dnes na Slovensku rozdeliť na dve skupiny: Tých „šťastnejších“ s tridsať ročnou hypotékou na vysnívaných 72 m2 a zvyšných, ktorým ostáva len snívať… V prvej republike onen nedostatok riešili [&hellip

 • Z knižnice: Dobývanie pevností, kontribúcia a osudy alkoholu

  Dane? Každému sa ježia chlpy na tele. Na rozdiel od Škandinávie nedostávame späť to, čo by sa patrilo. Výsledok? Prázdna pokladňa. Jednoduchá rovnica. Jedna z najnákladnejších oblastí je a bola obrana. Veď si predstavte „len“ [&hellip

 • Z knižnice: Katolícki Turzovci, parádna izba a adventné obdobie

  Parádnych alebo predných izieb by ste aj dnes našli neúrekom. Oná prednosť na začiatku súvisela s priestorovou dispozíciou dedinského domu. V panelových bytoch (to nie je vtip) je význam posunutý k slovu parádny. Pričom to [&hellip

Comments are closed.