• Spoločnosť Ježišova a jej pôsobenie na Spiši

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  20. február 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Alegoria jezuitov   

  Prednáška s názvom Spoločnosť Ježišova a jej pôsobenie na Spiši je päťdesiatym štvrtým pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát je venovaný jezuitom a ich pôsobeniu na Spiši v minulosti. Prednáška sa bude konať vo štvrtok, 20. februára, o 16:00 hod., v priestoroch Starej radnice v Levoči.

  Prednáša Mgr. Monika Bizoňová, PhD., ktorá pôsobí ak odborná asistentka na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove na Katedre najstarších, stredovekých a ranonovovekých dejín a súčasne tiež ako archivárka v Archíve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie.

  Svoju výskumnú činnosť orientuje na dejiny stredoveku a raného novoveku v oblasti všeobecných i slovenských dejín so zameraním na cirkevné dejiny obdobia reformácie a rekatolizácie a dejiny rehoľných rádov. Je autorkou viacerých odborných vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch.

  Téme Spoločnosť Ježišova na Spiši v období 17. – 18. storočia sa autorka venuje už od roku 2007. Tento výskum stále prebieha, keďže archívne pramene získané v zahraničných archívoch sú bohaté na mnohé nové a prekvapujúce informácie o činnosti tohto rehoľného rádu na našom území.

  Jezuiti sa na Spiši po niekoľkých pokusoch usadili v období 17. storočia, teda v čase, keď toto územie bolo už majoritne protestantské. Práve v tom období začali svoju rozsiahlu rekatolizačnú činnosť pozostávajúcu z mnohých foriem a aktivít, ktoré sú predmetom samotnej prednášky.
   
   
  PLAGÁT/ POZVÁNKA
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.