• Mariánska úcta v jezuitskej spiritualite

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  19. marec 2014, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Marianska ucta   

  Prednáška s názvom Mariánska úcta v jezuitskej spiritualite je päťdesiatym piatym pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát je venovaný jezuitom a ich úcte k Panne Márii. Koná sa v stredu, 19. marca, o 16:00 hod., v priestoroch Starej radnice v Levoči.

  Prednáša Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD., rodáčka zo Smoleníc (1965), ktorá pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. K hlavným oblastiam jej profesionálneho záujmu patrí problematika renesančného i barokového umenia a architektúry, emblematika, sakrálna a profánna ikonografia.

  Podieľala sa napríklad aj na príprave dvoch ročníkov Noci kostolov na Slovensku. S levočským múzeom dlhodobo spolupracuje ako členka vedeckej rady múzea a v cykle Pohľady do minulosti hosťovala v roku 2008. Vtedy predstavila vzťah jezuitov k umeniu na príklade ikonografie výzdoby univerzitného kostola – Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

  Predmetom pripravovanej prednášky bude jezuitská, ignaciánska spiritualita, ktorá je síce výsostne kristocentrická, no hneď na druhom mieste, avšak rovnako dôležitom a privilegovanom, stojí záujem o Pannu Máriu. Úcta k nej sa v ráde rozvinula už od začiatku jeho vzniku, tak ako o tom svedčia fakty zo života zakladateľa rádu sv. Ignáca z Loyly.

  Práve na podnet jezuitov vzniklo, najmä v období baroka, obrovské množstvo umeleckých diel s mariánskou tématikou. Doslova po celom svete sa rozšírili dovtedy známe i novosformované ikonografické námety spojené s postavou Panny Márie, ktoré našli svoje uplatenie na oltároch, ale aj v podobe mariánskych stĺpov či kalvárií, hojne zastúpených aj na Slovensku.
   
   
  PLAGÁT/ POZVÁNKA
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.