• Zatvorenie Spišského hradu počas zimného obdobia

  OZNAM
  Zatvorenie Spišského hradu
  26. november 2013 – január 2014
  Spišský hrad

  Podujatia - Zatvorenie hradu 2013      

  SNM – Spišské múzeum v Levoči, správca Spišského hradu, oznamuje, že od 26. novembra 2013 je Spišský hrad pre verejnosť zatvorený. O opätovnom otvorení bude vopred informovať. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053 451 27 86 (centrála múzea v Levoči) alebo na čísle 053 454 13 36 (strážna služba na Spišskom hrade).

  Spišský hrad bude zatvorený aj počas vianočných sviatkov. Pre záujemcov o nočné fotografovanie pamiatky dávame do pozornosti dni a časy, počas ktorých bude hrad osvetlený exteriérovým osvetlením:

  do 23. 12. 2013 denne 19:00 – 21:00 hod.
  24. 12. 2013 18:00 – 02:00 (25.12.) hod.
  25. 12. 2013 18:00 – 23:00 hod.
  26. 12. 2013 18:00 – 23:00 hod.

  do 30. 12. 2013 denne 19:00 – 21:00 hod.
  31. 12. 2013 18:00 – 01:00 (01.01.) hod.
  01. 01. 2014 19:00 – 22:00 hod.
  06. 01. 2014 19:00 – 22:00 hod.
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.