• Z knižnice: Obrazy v kostoloch, reklama a Slovensko v Kostnici

  Na začiatku 15. storočia sa všetky oči Európanov upierali do Kostnice. Dôvod? Všeobecný cirkevný koncil, pápeži v počte štyri…, Ján Hus a tak podobne. To musela byť v úzkych uličkách trma-vrma. Ktovie do akej miery tam bolo uplatňované rozšírené pravidlo o zákaze hlučného vychvaľovania tovaru… Veď všetci tí svätí zvedavci si chceli predsa v kontemplatívnom tichu vychutnať zmysel obrazovej výzdoby chrámov, pochopiť zmysel učenia, ktoré sa tak rado oháňalo horiacimi hranicami… A v tejto dusnej atmosfére sa zrodila najstaršia zmienka o Slovensku…

  Z kniznice - Obrazove legendy V

  Z kniznice - Obrazove legendy MZ kniznice - Obrazove legendy S     
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI KnihaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Obrazové legendy sv. Alžbety
  Téma, médium a kontext

  IVAN GERÁT
  1. vydanie. Bratislava : Veda, 2009, 254 s.
  ISBN 978-80-224-1083-0
  s. 160

  … Podľa pápeža Gregora I. Veľkého (590 – 604) sa mali obrazy umiestniť na steny chrámu preto, aby si v nich jednoduchí veriaci mohli prečítať to, čo si nevedia prečítať v knihách. … Maľby umiestnené vo verejnom priestore mohli zasiahnuť širšie publikum. Vždy sa však treba pýtať, nakoľko bol priestor, v ktorom boli maľby umiestnené, skutočne verejný, teda kto mal do neho prístup … a nakoľko boli obsahy malieb čitateľné – hoci aj v integrácii s inými médiami, napríklad s rozprávaním kazateľov, ktorí mohli ich menej dôležité obsahy vysvetliť. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI HistoriaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Zlatý vek reklamy

  PAVLA VOŠAHLÍKOVÁ
  In História, 2006, roč. 5, č. 2, s. 11-13.
  s. 11
   

  … Obchodnú propagáciu veľmi dlho poznali do určitej miery aj rôzni necechoví výrobcovia a podnikatelia, napr. tlačiari a kníhkupci. Väčšina remeselníkov a obchodníkov však dlho považovala vychvaľovanie a odporúčanie vlastného tovaru a služieb, s výnimkou výročných trhov, za nevhodné a podozrivé. Opakované mestské a guberniálne vyhlášky i dvorské dekréty zakazovali pri predaji hlasito vykrikovať, obťažovať verejnosť reklamnými vizitkami, nevhodnými posunkami a inými spôsobmi ovplyvňovať zákazníkov. …

   
   
   
  Z kniznice - MINI Biela 01Z kniznice - MINI MediaZ kniznice - MINI Biela 03ooo
  Z kniznice - MINI Biela 02     
  Kráľ, ktorý nás otvoril svetu

  PAVEL DVOŘÁK
  In Život, 6. jún 2011.
  (internetové vydanie tu)
   

  … O priebehu koncilu spísal kostnický občan Ulrich Richental jedinečnú kroniku, v ktorej je aj táto veta: ,Und zoch darnach in Windenland und darnach gen Preßburg…ʻ Ten text je jedným z najdôležitejších kľúčov k slovenským dejinám. V preklade znie totiž takto: ,A odišiel do slovenskej zeme a do Bratislavy…ʻ Čítame prvú a najstaršiu zmienku o Slovensku! Je neuveriteľné, že kostnický mešťan Ulrich Richental vedel na začiatku 15. storočia o jestvovaní Slovenska, vedel, kde leží, ba dokonca poznal aj niektoré slovenské mestá. …

   
   
   
   

Related Posts

 • Príbeh portrétov a osudy spišských prepoštov

  AUTORSKÉ SPREVÁDZANIE Výstava K počiatkom jezuitov na Spiši 2. marec 2014, 15:30 Levoča, Stará radnica    

 • Spišský hrad a pamiatky okolia už 20 rokov v UNESCO

  Na Zoznam kultúrnych pamiatok UNESCO bolo doteraz zaradených päť slovenských lokalít. Sú to Spišský hrad a pamiatky okolia (1993), rozšírené o mesto Levoča a dielo Majstra Pavla (2009), Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (1993), [&hellip

 • Z knižnice: Politika na stenách, šerm a ekrazitové polená

  To, že sa politici dneška akosi intenzívnejšie tlačia do nášho životného priestoru v čase predvolebnom, je fakt. Do ďalších volieb sa však po nich zem zľahne. Zato stredovekí mocipáni vedeli ako na to. Čo tak [&hellip

Comments are closed.