• Z knižnice: Čítajúce ženy, Nestorovi Slovieni a Henckel

  Politická moc dejiny vždy zneužívala. Stačí spomenúť spojenie Starí Slováci… Boli teda naši predkovia Slováci, Slovania, Slovieni či Sloveni? Prečo napríklad Slovenky nie sú vlastne Slováčky? Akademické reči. Ženy v minulosti to asi veľmi netrápilo. A vôbec nie preto, že ich miesto bolo pri hrncoch. O tom, že bežne čítali, sa spievalo už v 12. storočí. Ani taká kráľovná Mária sa veľmi nezamýšľala nad národnosťou svojich poddaných. Vtedy to panovníkom ešte nechodilo po rozume. Možno aj vďaka blízkosti vzdelaných ľudí ako Ján Henckel.       
   
  Každú stredu Vám prinášame krátke textové upútavky na pramene, ktoré by ste nemali prehliadnuť.
  Pre všetkých návštevníkov lokality UNESCO na Spiši, ktorí nechcú byť opíjaní rožkom
  a pre všetkých sprievodcov, ktorí nechcú rožkom opíjať…
   
   

        Žena v době katedrál
   
        RÉGINE PERNOUDOVÁ
        1. vydanie. Praha : Vyšehrad, 2002, 256 s.
        ISBN 80-7021-544-5
        s. 53
   

  … Básníci 12. století víckrát opěvovali intelektuální kvality žen ze svého okolí. … Není však pozoruhodné a překvapivé, co se dovídáme z jedné z nejstarších písní k předení? (Tyto lidové písně se tak běžně označují, protože je ženy údajně zpívávaly při předení.) Píseň o krásné Doëttě … začíná: Doëtta krásná u okna si čte, však srdcem jinde než v té knize je. Toto anonymní dílko z počátku 12. století či ještě starší ukazuje tedy hrdinku, jak čte, bez nějakého dalšího zdůrazňovaní, jako by to byla běžná činnost! …

   
   
   

        Ako sme sa stali Slovákmi
        Vývin pomenovania nášho národa
   
        JÁN DORUĽA
        In Historická revue, 1992, roč. 3, č. 9, s. 6-8.
        s. …
   

  … V staroruskom letopise Povesť vremennych let, ktorý spísal mních kyjevsko-pečerského kláštora Nestor okolo roku 1113, sa medziiným hovorí: ‚Bol jeden sloviensky národ: Slovieni, ktorí sídlili popri Dunaji a ktorých si podrobili Uhri…‘ Z uvedeného staroruského letopisu zreteľne vidieť, že slová Slovieni sa tu používajú nielen vo význame ‚Slovania, slovanský‘, ale vzťahujú sa aj na celkom konkrétnych Slovanov, našich veľkomoravských predkov, na ich kniežatá a krajinu (slovienska zemľa, slovienski kňazi ‚kniežatá‘ atď.), lebo oni sami sa nazývali Slovieni. …

   
   
   

        Levočský farár bol spovedníkom kráľovnej Márie
   
        ŠTEFAN STAVIARSKY
        In Korzár, 4. február 2010. (internetové vydanie)
        http://korzar.sme.sk/c/5223123/levocsky-farar-bol-spovednikom-kralovnej-marie.html
   
   

  … Významnou osobnosťou Levoče bol rodák Ján Henckel. Narodil sa v r. 1481, keď Uhorsko zasiahla vlna renesancie a humanizmu. Po absolvovaní univerzity vo Viedni sa stal v r. 1512 kanonikom vo V. Varadíne, o rok jágerským prepoštom a v r. 1513 levočským farárom vo farskom kostole. Zaujali ho šíriace sa myšlienky M. Luthera … a so súhlasom mestskej rady pozval za rektora levočskej školy anglického humanistu L. Coxa. S ním a jeho názormi sa nevedeli zmieriť niektorí levočskí konzervatívci. Odišiel Cox a po ňom aj J. Henckel do Košíc …

   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.