• Vývoj stredovekých hradov na Spiši

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Z dejín umenia a kultúry Spiša
  7. máj 2013, 17:00
  Poprad, Tatranská galéria

  Podujatia - Hrad z Ostrej hory     
   
  V rámci cyklu odborných prednášok Z dejín umenia a kultúry Spiša Vás Tatranská galéria v Poprade tentokrát pozýva na v poradí už desiatu prednášku s názvom Vývoj stredovekých hradov na území dnešného Slovenska so zreteľom na územie Spiša. Tému prednesie Katarína Vojtašová v utorok 7. mája 2013 o 17:00 hod. v priestoroch Elektrárne.

  Hrad predstavuje pre dnešného človeka fenomén s istou dávkou romantiky. V stredoveku slúžil k obrane krajiny a predstavoval útočisko pre panstvo i poddaných. Práve oblasť Spiša je z tohto hľadiska zaujímavou. Na pomerne malom území sa nachádzajú dodnes viac či menej zachovalé hrady, o ktorých pojednáva príspevok Kataríny Vojtašovej.
   
   
  Tatranská galéria, Elektráreň
  Hviezdoslavova 12
  Poprad
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Comments are closed.