• Turisti v Spišskom Podhradí?

  V najsilnejší deň turistickej sezóny 2008, čo sa počtu vyslovených požiadaviek týka, 24. júla, jediný pracovník Turistického informačného centra (TIC) v čase medzi 9.00 a 18.00 hodinou vybavil 37 stránok (jednotlivci, páry, rodiny, skupiny), ktoré sa dohromady dožadovali 67 vecí. V najslabší deň, začiatkom júna, do infocentra nevkročila ani noha. Takýto deň bol však jediný. Aj takto sucho možno zhodnotiť turistickú sezónu 2008.

     

  Od 1. mája do 2. novembra využilo služby Turistického informačného centra v Spišskom Podhradí 5 320 návštevníkov. Znamená to štvornásobný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Z balíka vyslovených požiadaviek (spolu 8 861) sa najčastejšie dožadovali informácií o Spišskom hrade (19%). Sprievodcovské služby využilo 1 621 návštevníkov, čo je zhruba jedna tretina zo všetkých. Otázku, kam sa ísť najesť, vyslovili 4% a kde sa tu dá ubytovať, 3% zo všetkých klientov.

  V rámci celej sezóny, 655 návštevníkov, ktorí si vybrali okruh A), B) alebo C), zaplatilo celkovo 5 630 Sk (186,88 eur), t. j. 10% zo všetkých tržieb (55 939 Sk = 1 856,83 eur). Doplnkovú službu zdarma, odborný doprovod Spišským hradom so zakúpenou platnou hradnou vstupenkou, si vybralo 966 návštevníkov. Čísla, percentá a štatistiky. To má v dnešnom svete váhu. Ťažko však nimi vyjadriť to najpodstatnejšie.

  Bolo tých 5 320 bytostí pri vybavení 8 861 vyslovených požiadaviek aj patrične uspokojených? Dostalo sa im požadovaných informácií a služieb? Otázky, na ktoré môžu zodpovedať len a len sami návštevníci, ktorí prišli do kontaktu s Ivanou, Luciou, Tinou, Máriom či so mnou, ako vtedajším zamestnancom TIC. Ale ako potom presvedčiť miestnych obyvateľov, ich volených zástupcov, ale i správcov jednotlivých objektov a území v Zozname UNESCO?

  Ako presvedčiť tunajších podnikateľov v cestovnom ruchu o opodstatnenosti zatiaľ nenápadnej kancelárie na Mariánskom námestí v budove číslo 34? O opodstatnenosti jej ďalšieho fungovania, rozvoja a podpory? Len číslami? Ak skutočne stačia len štatistické grafy a tabuľky, tak hádam presvedčili… Len tak však z jedného roka na druhý návštevnosť štvornásobne nenarástla? Lež na základe viacerých jednoduchých zmien.

  Alfou a omegou fungovania infocentra v roku 2008 bol jednoduchý princíp: TIC v teréne. Len čakať, kým náhodou niekto niekedy zablúdi za húštie, do dverí v zelenom dome, bolo by to zase raz objavovanie Ameriky. Takto neraz fungujú mnohé slovenské infocentrá. Naopak, v prvom rade sa presadilo efektívne zvýšenie počtu pracovníkov s kvalitnými jazykovými schopnosťami, aby sme mohli stavať na osobnom kontakte informátora-sprievodcu a návštevníka.

  Otvorené pondelky a víkendy, celkovo viac odpracovaných dní, zrušená obedňajšia prestávka vo vzťahu k návštevníkovi, v júli a auguste otvorené do 18.00 hodiny, informačné banery na štyroch frekventovaných miestach, prehliadky pre miestnych zdarma, kontakty s infocentrami v okolí, rozšírenie ponuky propagačných materiálov, práca v teréne prostredníctvom rozdávania informačných letákov a skladacích mapiek lokality UNESCO na Spiši zdarma.

  „Konečne sa tu niečo deje,“ reagovali Podhradčania v uliciach na anketu v súvislosti s cestovným ruchom v meste. No rovnako často zaznieval aj ponos na predstaviteľov mesta: „Mesto nerobí dosť pre cestovný ruch,“ alebo „mohlo by robiť aj viac.“ „Niet sa tu kde najesť, niet kde zaparkovať,“ boli obvyklé výčitky a to i z úst miestnych podnikateľov pracujúcich v cestovnom ruchu. To sú otázky na radnicu.

  Otázka, ktorá zaujímala mňa a teraz by mala zaujímať tohtoročnú „posádku“ infocentra je, čo môže pre zlepšenie celkového obrazu cestovného ruchu pod hradom urobiť samotné Turistické informačné centrum? Totiž pri porovnaní s minulosťou vyzerajú všetky spomínané percentuálne údaje skutočne povzbudivo a optimisticky. Na druhej strane, čo je také optimistické mať pri rozpočte zhruba 350 tisíc Sk (11 617,87 eur) hrubé príjmy 55 939 Sk (1 856,83 eur)? Nesprávna otázka.

  Žiadne turistické informačné centrum nebude ziskové. Nemá to byť ani jeho hlavným cieľom, hoci čo najefektívnejšie hospodáriť by jednoznačne malo. Preto tá práca v teréne, „číhanie“ na neinformovaných a dezorientovaných potulujúcich sa, preto to „lákanie“ na ponor do spišských dejín, do zákutí Spišského Podhradia a to aj prostredníctvom toľko správcom hradnej ruiny negatívne vnímaným poskytovaním odborného doprovodu hradom.

  Ani jeden zo zainteresovaných subjektov by nemal zabúdať na povinnosť, ktorá všetkým vyplýva zo strategického dokumentu organizácie UNESCO a Ministerstva kultúry SR, ku ktorému sa prihlásili. Alfou a omegou tohto dokumentu, tzv. Riadiaci plán lokality Svetového kultúrneho dedičstva: Spišský hrad a pamiatky jeho okolia, je spolupráca. Nepochopiteľný príkaz zatvoriť dolnú bránu hradu, prístup od Podhradia, svedčia skôr o veľkom opaku.

  Hneď na začiatku leta 2008 vstúpil do kancelárie infocentra nejaký starší pán z Podhradia alebo okolia. Dopočul sa, že vraj chceme poskytovať aj prehliadky hradom, že by mal nejaký nápad. Keď som ho trošku voviedol do problematiky, ako nám správca zakázal vstup do hradu s turistami a že budeme sprevádzať len Podhradím a jeho pamiatkami, prekvapene a pobúrene vychrlil: „Do teho siročinca (kláštor Milosrdných bratov) vam nikto chodzic nebudze!“ Nie čísla, ale myslenie ľudí…

  Štefan Plačko
   
   
   
   

Related Posts

 • Hudobný festival Pontes v Spišskom Podhradí

  MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL Pontes 29. august 2014, 19:00 Spišské Podhradie, Kostol sv. Jána z Boha    

 • Festival ukrajinskej kultúry v Spišskom Podhradí

  KULTÚRNY FESTIVAL I. ročník festivalu ukrajinskej kultúry 9. – 10. august 2014 Spišské Podhradie    

 • Spišské folklórne slávnosti 2014

  SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2014 Folklórny festival, 42. ročník 28. – 29. jún 2014 Spišský salaš    

Comments are closed.