• Spišské folklórne slávnosti 2014

  SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2014
  Folklórny festival, 42. ročník
  28. – 29. jún 2014
  Spišský salaš

  Podujatia - Folklorne slavnosti 2014   

  Spišské folklórne slávnosti na Spišskom salaši sú nadregionálnym folklórnym festivalom s prehliadkou ľudového tanca, spevu, zvykov a obyčajov, ochutnávkou tradičných spišských jedál a jarmokom ľudových remesiel v čarokrásnej prírode pod Spišským hradom. Ich 42. ročník sa bude konať v sobotu a nedeľu, 28. a 29. júna 2014.
   
   
  PROGRAM
   
  ŠTVRTOK 26.06. a PIATOK 27.06.2014
  17:00-18:30
  VERBOVAČKA

  živá pozvánka
  námestie v Spišskej Novej Vsi a Levoči, nádvorie Spišského hradu
  Účinkujú: mužská tanečná zložka FS Čačina (Spišská Nová Ves)
  Historické centrá i hradné nádvorie ožívajú v predvečer festivalu spevom ako živou pozvánkou na 42. ročník Spišských folklórnych slávností.

  SOBOTA 28.06.2014
  15:00–16:30
  VITAJCE

  slávnostné otvorenie spojené s poctou V. Gregovi a poďakovaním víťazom folklórnych súťaží
  Veľká scéna
  Účinkujú: hostia a predstavitelia festivalu, SpSk Poľana (Jarabina), ĽH Gregovci (Bystrany), DĽH Oriešok (Smižany), Štefan Štec a Ivana Topoľovská (FS Hornád, Košice), víťazi regionálnych a krajských kôl súťaží na poli folklórneho hnutia
  Slávnostné otvorenie festivalu bude v tomto roku spojené s prezentáciou toho najlepšieho, čo v regióne máme. Ocenení a víťazi zo súťaží detského hudobného folklóru, súťaže sólistov tanečníkov i súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna tak v úvode festivalu prezentujú kvalitu svojej práce. 42. ročník Spišských folklórnych slávností bude v závere programu venovaný pamiatke vynikajúceho tanečníka, hudobníka i vedúceho FSk Bystrany Viliama Gregu.

  SOBOTA 28.06.2014
  16:30–18:30
  HOSCE

  pozdrav regiónov a krajín
  Veľká scéna
  Účinkujú: FSk Kriváň (Východná), FS Váh (Liptovský Mikuláš), FS Hanka (Poľsko)
  V programe sa predstavia zahraniční hostia z poľského mesta Glogów Malopolski, i hostia zo susedného regiónu Liptova – vynikajúci FS Váh, ktorý v tomto roku oslavuje 35. výročie vzniku, i najstaršia slovenská FSk Kriváň z Východnej, ktorá v minulom roku oslávila 100. výročie vzniku. Návštevníci festivalu tak budú mať možnosť spoznať tance a piesne rôznych regiónov Poľska ako i tradičný folklór liptovského regiónu.

  SOBOTA 28.06.2014
  18:30–20:30
  ROK NA SPIŠI

  program folklórnych kolektívov spišského regiónu
  Veľká scéna
  Účinkujú: FSk Poľana (Jarabina),DĽH Oriešok (Smižany), FSk Smižančanka (Smižany), FSk Folkmarčanka 2 (Veľký Folkmar), FSk Domkova (Olcnava), FSk Slovinka (Slovinky), FSk Javorina (Torysky), FSk Kluknavčanka (Kluknava), FSk Štvrtočan (Spišský Štvrtok)
  Rok sa s rokom zišiel a nový sviatok, práca, zábava či pôst prišiel. V programe folklórnych skupín zo stredného a dolného Spiša budeme mať možnosť spoznať tradičnú podobu cyklu sviatkov a prác počas roka, ako ich každoročne prežívali, formovali a zachovávali naši predkovia.

  SOBOTA 28.06.2014
  20:30–21:00
  ŠKOLA TANCA S DIVÁKMI

  Veľká scéna
  Vedie: V. Michalko / Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)
  … aby aj divákom veselo bolo!

  SOBOTA 28.06.2014
  21:00–22:30
  PARTIA A KAMARÁTI

  program vytvorený na základe archívnych tanečných záznamov
  Veľká scéna
  Účinkujú: TS Partia (Bratislava) a MFS Kincső (Želiezovce)
  Dva spriatelené folklórne kolektívy divákom a návštevníkom slávností v programe vytvorenom na základe archívnych tanečných záznamov predstavia tradičnú formu ľudového tanca a hudby z rôznych lokalít a folklórnych regiónov Slovenska.

  SOBOTA 28.06.2014
  22:30–23:00
  JÁNSKE OHNE

  areál Spišského salaša
  Účinkuje: SpSk Fiala (Spišská Nová Ves)
  Svätojánske obrady boli reliktom tradičných predkresťanských sviatkov letného slnovratu. Atmosféru svätojánskej noci, vynárania sa pokladov, kvitnúceho papradia a bylín so zázračnou mocou, tancov mladých okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí spev archaických jánskych piesní.

  SOBOTA 28.06.2014
  23:00–01:30
  TANCOVAČKA

  Malá scéna
  Účinkuje: ĽH M. Pagáča (Dubnica nad Váhom)

  NEDEĽA 29.06.2014
  10:30–11:45
  SLÁVNOSTNÁ SV.OMŠA

  farský kostol v Spišskom Podhradí

  NEDEĽA 29.06.2014
  14:30–15:30
  DETSKÝ PROGRAM

  Veľká scéna

  NEDEĽA 29.06.2014
  15:30–17:00
  JORMARK V ĽEVOČI

  galaprogram SFS 2014
  Veľká scéna
  Účinkujú: FSk Marmon (Chmeľnica), FSk Kicora (Lendak), FSk Minčol (Kyjov), FSk Jalinka (Oľšavica), FSk Jadlovec (Margecany), FSk Kluknavčanka (Kluknava), FSk Javorina (Torysky), FSk Poráčan (Poráč), FS Čačina (Spišská Nová Ves), FS Čačinare (Spišská Nová Ves), Michal Smetanka (Brutovce), Ľudmila Hrušovská (Harichovce), Pokutovci (Žehra)
  V prvých písomných prameňoch o Spiši z roku 1209 čítame o predaji majetku „medzi snežnými horami“ spišskému prepoštovi. Slovania – Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali, Rómovia i Židia, všetky etnické či konfesionálne skupiny počas stáročí formovali tradičnú kultúru rozsiahleho, rozmanitého Spiša. Každý z nich v jeho histórii a folklóre zanechal jazyk, obrady, piesne, odev či tanec. A tak sa na jarmokoch v mestách už vyše tisícročia stretali národnosti, ktorých príslušníci dobývali rudy, spracúvali kovy, stavali hrady a kláštory, kresali sochy, maľovali oltáre, prepisovali Písmo, liečili, modlili sa, ženili a vydávali, rúbali a na pltiach zvážali drevo, pálili z neho v milieroch uhlie, tkali a predávali plátno, strážili horské priesmyky, klčovali lesy, chovali ovce, vyrábali syry a predávali vlnu a kožušiny, plietli košíky, kuli klince, hrali a spievali.

  NEDEĽA 29.06.2014
  17:00–18:30
  BANDA

  populárna world music skupina a jej progresívne spracovanie tradičnej ľudovej hudby
  Veľká scéna
  Hudobná skupina Banda vznikla v roku 2003. Jej členmi sú muzikanti s dlhoročnými skúsenosťami v interpretácii tradičnej ľudovej hudby, no do svojej hudby vkladajú aj prvky z iných hudobných žánrov (blues, jazz, beat, pop, stará hudba) a folklóru iných národov (balkánskych, keltských, slovanských). Ich živá produkcia je dynamická, pestrá a interpretačne pôsobivá – slovenské, ale aj poľské, španielske, moravské, rusínske, rumunské ľudové piesne sú spracované formou originálnych aranžmánov. Členmi skupiny sú Samo Smetana (husle, mandolína, buzuki, tamburína, spev), Alžbeta Lukáčová (cimbal, heligónka, perkusie, spev), Ivan Hanula (viola, mandolína, buzuki, spev), Peter Obuch (kontrabas, spev), Igor Ajdži Sabo (bicie, perkusie, spev) a Eva Brunovská (spev, keyboard ). V roku 2010 vydala CD Banda jedna, ktoré sa umiestnilo vo World Music Charts Europe na 8. priečke, najlepšom umiestnení slovenskej skupiny v histórii. V máji 2014 skupina vydala CD HraBanda.

  SPRIEVODNÝ PROGRAM
  ŠKOLA TANCA
  Tance z Bystrian
  Malá scéna
  SOBOTA 28.06. 17:30–18:30
  Vedie: Š. Štec, I. Topoľovská
  Účinkuje: DĽH Oriešok (Smižany)

  ŠKOLY TANCA PRE DETI A PRE DOSPELÝCH
  Návštevníci festivalu od najmenších po najstarších budú mať možnosť naučiť sa typy tancov z vybraných lokalít a popri tom si aj schuti zatancovať.
  Malá scéna
  NEDEĽA 29.06. 13:00-14:30
  Vedie: S. Ondejka, V. Michalko, A. Krausová, K. Babčáková
  Účinkuje: ĽH Š. Hanzelyho

  HLÁSNIK A BUBENÍK NA SALAŠI
  Festival otvára, uzatvára, ráno budí a večer uspáva, oznamuje i pozýva na programy.
  areál Spišského salaša
  SOBOTA 28.06. 14:30–22:30
  NEDEĽA 29.06. 09:00–18:30

  SPIŠSKÝ SALAŠ
  Tradičné ovčiarstvo a salašnícky spôsob života v geografickej oblasti horského salašníctva, rozprávanie o živote baču a valachov na salaši, ochutnávka ovčieho syra, bryndze a možnosť spoznať, ako sa ovčiarske dobroty tradične robili.
  areál Spišského salaša
  NEDEĽA 29.06. 13:00

  GRUĽOVE ŠMAKY
  Ochutnávka tradičnej gastronómie spišského regiónu.
  Malá scéna
  SOBOTA 28.06. 15:00
  NEDEĽA 29.06. 15:00

  ULIČKA REMESIEL
  Majstri rôznych ľudových remesiel festivalu návštevníkom predstavia tradičné remeslá z nášho územia.
  areál Spišského salaša
  SOBOTA 28.06. 11:00–18:30
  NEDEĽA 29.06. 11:00–18:30

  PRE NAJMENŠÍCH DO ROZPRÁVKY
  Detský svet… alebo „Jak išlo vajce po vyhodze“ Interaktívne spracovanie slovenskej ľudovej rozprávky, detské hry, čítanie ľudových rozprávok, školička piesní, riekaniek, hra na zvončekoch a píšťalkách, maľovanie na tvár… a všeličo iné, čo poteší i najmenších návštevníkov festivalu.
  areál Spišského salaša
  SOBOTA 28.06. 14:00–18:00
  NEDEĽA 29.06. 11:00–15:00
  Autori, lektori: L. Vansáčová, M. Maniaková, A. Bendíková, Ž. Hrubiznová, M. Olejník, P. Kováčik (ZUŠ Smižany)

  VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
  V tomto roku budú mať návštevníci festivalu možnosť pozrieť si prvé historické fotografie zo života ľudu vybraných spišských obcí.
  areál Spišského salaša
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

 • Program novembrových podujatí v Spišskom múzeu

  PROGRAM Novembrové kultúrne podujatia v SNM – Spišskom múzeu 1. – 30. november 2015 Levoča    

 • Program októbrových podujatí v SNM – Spišskom múzeu

  PROGRAM Októbrové kultúrne podujatia v SNM – Spišskom múzeu 1. – 31. október 2015 Levoča, Spišský hrad    

 • Program októbrových podujatí v Levoči

  PROGRAM Októbrové kultúrne podujatia v Levoči 1. – 31. október 2015 Levoča, Informačná kancelária    

Comments are closed.