• Spomienka na legendárnu Levočskú bielu pani

  SPOMIENKOVÉ PODUJATIE
  Levočská biela pani
  25. september 2014
  Levoča

  Podujatia - Biela pani v Ba   

  SNM – Spišské múzeum v Levoči a Mestské kultúrne stredisko v Levoči pozývajú na slávnostné spomienkové podujatie s názvom Deň pre Levočskú bielu pani, pri príležitosti 300. výročia sťatia legendárnej zradkyne Juliany Korponayovej. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok, 25. septembra 2014, so začiatkom o 10:30 hod. v Levoči. Bližšie informácie na tel. 00421 (0)53 451 2786.
   
   
  PROGRAM

  10:30 registrácia a privítanie hostí v priestoroch starej radnice
  11:00 zádušná svätá omša v Chráme sv. Jakuba v Levoči
  12:00 divadelné predstavenie Levočská biela pani pred starou radnicou (dramatizovaná poprava Juliany Korponayovej)
  12:30 slávnostné prijatie v priestoroch starej radnice
  15:30 vernisáž výstavy kresieb Jána Hálu – Levočská biela pani
   
   
  Sprievodné podujatia

  p r e   v e r e j n o s ť
  premietanie dokumentárneho filmu Pavla Dvořáka Levočská biela pani (10:00/ 14:00 hod.)
  p r e   š k o l y
  tvorivé aktivity spojené s témou Levočská biela pani
  i l u s t r u j e m e   r o m á n
  výtvarné dielne a výstava vo vstupnej chodbe Hainovho domu
  (všetky diela inšpirované románom a legendou, ktoré vzniknú počas tohto dňa, budú vystavené v priestoroch múzea)
  e x t e r i é r o v á   v ý s t a v a
  výstava replík diel spojených so životom a legendou o Juliane Korponayovej na Námestí Majstra Pavla
  (výstava je spojená so zábavnou vedomostnou hrou pre deti)

  R.S.V.P. 19.9.2014
   
   
  PLAGÁT/ VIDEO
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.