• Príbeh obrazu sv. Františka Xaverského

  AUTORSKÉ SPREVÁDZANIE
  Výstava K počiatkom jezuitov na Spiši
  16. marec 2014, 15:30
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Frantisek Xaversky   

  SNM – Spišské múzeum v Levoči pozýva na sprievodné podujatia k výstave K počiatkom jezuitov na Spiši. Ján Voško – z reštaurátorskej tvorby. V nedeľu, 16. marca 2014, o 15:30 hod., v priestoroch Starej radnice sa uskutoční v poradí piate na tému Príbeh obrazu sv. Františka Xaverského a zázraky v Potami. Sprevádzajú Mária Novotná a Vladimír Olejník.

  Múzeum pokračuje v projektoch výstavnej a publikačnej prezentácie reštaurovania a záchrany významných diel slovenského pamiatkového fondu a reštaurátorského umenia súčasných slovenských reštaurátorov. Výstava potrvá do konca marca 2014. Múzeum k nej pripravilo rôzne sprievodné programy, ako sprevádzanie pre nevidiacich či prednášky.

  Výstavný projekt pozostáva z prezentácie dvoch celkov. V prvom je venovaná pozornosť málo známej časti dejín Spiša z doby prelomu humanizmu a baroka, spojená s pôsobením Spoločnosti Ježišovej. Druhá časť výstavy je venovaná reštaurovaniu súboru ranobarokových lavíc z katedrály na Spišskej Kapitule a reštaurátorskej tvorbe Jána Voška.
   
   
  PLAGÁT/ PROGRAM/ FOTOALBUM/ POZVÁNKA
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.