• Prehliadka Kaplnkou sv. Juraja

  DNI EK DEDIČSTVA 2011
  Prehliadka nesprístupnenej Kaplnky sv. Juraja
  10. september 2011
  Chrám sv. Jakuba v Levoči

   
   

   
   
  PROGRAM

  VSTUPY DO KAPLNKY
  v sobotu 10. 09. 2011 od 13.00 do 15.00 hod.
  Prehliadka dosiaľ verejnosti nesprístupnenej kaplnky s odborným výkladom bude bezplatná.

  Kaplnka sv. Juraja je situovaná na severnej strane Chrámu sv. Jakuba a je jeho najstaršou prístavbou. Bola postavená ako pohrebná kaplnka košického mešťana Juraja Ulenbacha. Jej najvýznamnejšou časťou je súsošie sv. Juraja s drakom a s ním obsahovo súvisiaca nástenná maľba s výjavom oslobodenia panny svätcom. Maľba pravdepodobne zaznamenáva aj podobu Spišského hradu zo začiatku 16. storočia, kedy táto maľba vznikla. Súsošie je dielom rezbára Majstra Pavla z Levoče a patrí k najvýznamnejším rozmerným gotickým sochám s týmto námetom.

  SEPTEMBROVÉ POPOLUDNIE S FOLKLÓROM
  sobota 10. 09. 2011 o 16.00 hod.
  Altánok mestského parku na Námestí Majstra Pavla v Levoči.
  Folklórny súbor Levočan a Ľudová hudba Dominika Maniaka.
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.