• Pohľad na Levoču z nepoznaného uhla

  100. VÝROČIE GYMNÁZIA V LEVOČI
  Sprístupnenie veže Gymnázia J. F. R.
  september 2013
  Levoča

  Podujatia - Gymnazium     
   
  Vážení Levočania, milí naši absolventi,

  v školskom roku 2013/ 1014 si naša škola Gymnázium Janka Francisciho Rimavského v Levoči pripomína 100. výročie od otvorenia prvého školského roka 1913/ 1914 v novej budove zriadenej výlučne na školské účely, ktorá slúži dodnes. Školou za toto obdobie prešlo množstvo študentov, ktorých spomienky sú neoddeliteľnou súčasťou jej príbehu.

  Pri príležitosti osláv STOROČNICE Vás týmto prosíme o zapožičanie triednych kroník, fotografií zo školských lavíc a stužkových slávností a iného materiálu z Vašich študentských čias, ktorý by sme radi prezentovali v rámci plánovaných osláv v školskom roku 2013/ 2014.

  Výnimočný školský rok začíname sprístupnením vežičky budovy školy Gymnázia J. F. Rimavského v mesiaci september širokej verejnosti. Bližšie informácie poskytujeme na telefónnom čísle 053 451 2252, na webovej stránke školy http://gymjfrle.edupage.org prípadne nás kontaktujte e-mailom na adrese skolagjflevoca@mail.t-com.sk. Tešíme sa na Vás!

  Vedenie a kolektív Gymnázia JFR
   
   
  OTVÁRACIA DOBA VEŽE

  pondelok – piatok
  10:00-16:00
  (vstupy prebiehajú každú celú hodinu)

  sobota – nedeľa
  10:00-12:00
  (po telefonickom dohovore najneskôr v piatok)

  Vo veži gymnázia si môžete pozrieť i výstavu starých pohľadníc Levoče.
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Comments are closed.