• Panovník Svätopluk I. a jeho legenda

  CYKLUS PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  26. február 2015, 16:00 hod.
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Kral Svatopluk   

  Prednáška s názvom Svätopluk I. Panovník a jeho legenda je šesťdesiatym pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Prednáša prof. Martin Homza, PhD. Podujatie sa koná vo štvrtok 26. februára o 16:00 hod. v priestoroch Starej radnice v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 2.

  Prednáška je venovaná jednej z najznámejších postav našej dávnej histórie – veľkomoravskému panovníkovi Svätoplukovi I. Výskum svätoplukovskej problematiky možno vnímať v dvoch navzájom previazaných rovinách. Jednou je rekonštruovanie osoby historického Svätopluka I. († 894) na základe zachovaných dobových prameňov a neskorších relevantných naračných textov, ktoré sa spätne vracajú k obdobiu jeho panovania. Druhou rovinou je legenda, ktorá okolo neho vznikla, teda skúmanie postavy Svätopluka, jeho obrazu, ako sa premieta v legendách.

  Prednášateľ Martin Homza (1967) vyštudoval históriu a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1995 tu obhájil doktorandskú prácu na tému stredovekých dejín spišsko-malopoľských vzťahov. Je autorom alebo spoluautorom množstva prác so stredovekou tematikou. V súčasnosti pracuje na Katedre histórie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
   
   
  PLAGÁT
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.