• O farbiarskom remesle na Spiši

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  10. október 2013, 16:00
  Levoča, Hainov dom

  Podujatie - Vysivka     
   
  Prednáška s názvom O farbiarskom remesle na Spiši je päťdesiatym druhým pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát je venovaný histórii a tradícii starého farbiarskeho remesla na Spiši, ktorého počiatky siahajú do 17. storočia.

  Pohľad päťdesiaty druhý sprostredkuje Mgr. Monika Pavelčíková, ktorá od roku 1978 pracuje v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni ako odborná pracovníčka etnografka a v rokoch 1995 až 2011 bola jeho riaditeľkou. Študovala na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brne.

  Monika Pavelčíková je autorkou mnohých výstav, expozícií a programov s národopisným zameraním. Od začiatku pôsobenia v múzeu sa intenzívne venuje akvizičnej činnosti a odbornému spracovaniu zbierkových predmetov. Národopisný fond obohatila predovšetkým o ľudový odev, textílie, nábytok a poľnohospodárske náradie.

  V súčasnosti sa naplno venuje výskumom, tvorbe expozícií, výstav a publikačnej činnosti. Je spoluatorkou nedávno vydanej knihy Šľachtické rody na hrade Stará Ľubovňa, do ktorej prispela štúdiou o rode Zamoyskych, a nedávno otvorenej výstavy U nas na Spišu, ktorú pripravilo SNM – Spišské múzeum v Levoči.
   
   
  PLAGÁT/ VÝSTAVA
   
   
   
   

Comments are closed.