• Levočská biela pani v Spišskom Podhradí

  PREDNÁŠKA
  Strašidlo, prízrak, skutočnosť?
  17. marec 2013, 17:00
  Spišské Podhradie, Dabar

  Podujatia - Biela pani a Dabar     
   
   
   
  Pozývame Vás na odbornú prednášku o Bielej panej z Levoče, ktorá nikdy nebola strašidlom(?), ktorá nikdy nechcela byť legendou a predsa sa ňou stala. Rozprávanie o Juliane Korponayovej – dcére, matke, manželke, milenke a zradkyni(?). O žene, ktorá za bozk zradila krajinu a za krajinu obetovala svoju hlavu.

  Prednášať bude PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková. Výsledky jej výskumu a výskumu pani Mgr. Silvie Lörinčíkovej boli predstavené v obsiahlej výstave Levočská biela pani, ktorá bola inštalovaná v SNM – Spišskom múzeu v Levoči, na hrade Krásna hôrka a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

  V súčasnosti sa pripravuje jej prezentácia v SNM v Bratislave. Výstava bola vyhlásená prestížnou výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za najlepšiu výstavu za rok 2010. Prednáška bude spojená s premietaním krátkeho filmu a výstavou replík obrazov k tejto tematike.

  Dabar
  Palešovo námestie 30
  Spišské Podhradie
   
   
   
   

Comments are closed.