• Deň otvorených dverí v levočskom archíve

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2014
  Jedinečná prehliadka archívu v Levoči
  18. jún 2013, 8:30-13:30
  Levoča, Turzov dom

  Podujatia - Rotulus   

  MV SR – Štátny archív v Levoči všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 18. júna 2014 a bude spojený s výstavou Klenoty Štátneho archívu v Levoči. Začiatok prehliadok bude každú hodinu v čase medzi 8:30 a 13:30 hod. v Turzovom dome na Námestí Majstra Pavla 7. Skupiny nad 10 osôb je potrebné ohlásiť vopred (tel. 053 451 2486).

  Návštevníci archívu v Levoči budú môcť vidieť najdlhší archívny dokument v Strednej Európe, ktorým je takmer 15-metrový pergamenový rotulus, či univerzitný diplom z bolognskej univerzity spišského prepošta z 15. storočia, alebo privilégium Márie Terézie pre 16 spišských miest po ich vrátení z poľského zálohu v 18. storočí.

  Z novších dokumentov to bude petícia viac ako 40 obcí zo Spiša v slovenčine z roku 1863 cisárovi Františkovi Jozefovi I., ktorou obce žiadali vyučovanie na levočských školách v slovenčine. Na výstave môžete vzhliadnuť taktiež staré fotografie, pričom najstaršie z nich pochádzajú už z druhej polovice 19. storočia.

  K zaujímavostiam výstavy budú určite patriť aj röntgenové snímky zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, doktora Vojtecha Alexandra z Kežmarku, z rokov 1898 až 1909. Časť dokumentov bude vystavená aj priamo v bádateľni archívu. Napríklad originály niektorých matrík, keďže za normálnych okolností sa staré matriky k bežným bádateľom nedostanú.
   
   
  O ARCHÍVE
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.