• Čo sa ukrýva za archívnymi bránami

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2012
  Jedinečná prehliadka útrob archívov
  08. jún 2012
  Levoča a Spišská Sobota

  Podujatia - Turzov dom     
   
  PROGRAM
   
   
  08. jún 2012 PIATOK 08:30 – 15:00
  LEVOČA
  Turzov dom
  Štátny archív v Levoči
  Námestie Majstra Pavla 7

  Každú polhodinu prehliadka archívu spojená so sprístupnením reštaurátorských dielní
  a ukážkami erbových listín či historických máp.
  (skupiny nad 10 osôb ohlásiť vopred – tel. 053 451 2486)
   
   
  08. jún 2012 PIATOK 09:00 – 15:00
  SPISŠKÁ SOBOTA
  Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad
  Sobotské námestie 18

  Dopoludnia prehliadka archívu pre žiakov a študentov škôl spojená s ukážkou vzácnych dokumentov a kníh, vrátane prednášky o histórii a činnosti archívu, o sfragistike s praktickou ukážkou výroby pečatí a o možnostiach a spôsobe štúdia v archíve.

  Popoludní prehliadka archívu pre verejnosť spojená s autorským čítaním z publikácie Kronika o Spišskej Sobote autormi PaedDr. Mikulášom Argalácsom a rímskokatolíckym farárom Mgr. Jánom Liptákom (13:00) a s premietaním hraného filmu z roku 1968 o životných osudoch archivára.
  (školské skupiny objednať vopred – tel. 052 776 9324)
   
   
   
   

Related Posts

Comments are closed.