• Archeológia na diaľnici alebo objavenie Starej Levoče?

  CYKLUS ODBORNÝCH PREDNÁŠOK
  Pohľady do minulosti
  25. apríl 2013, 16:00
  Levoča, Stará radnica

  Podujatia - Kostra     
   
  Prednáška na tému Objavenie starej Levoče? (archeológia na trase diaľnice D1) je päťdesiatym prvým pohľadom v cykle prednášok Pohľady do minulosti, ktoré organizuje SNM – Spišské múzeum v Levoči. Tentokrát prináša najnovšie informácie o archeologickom projekte v lokalite Stará Levoča, ktorý je spojený s budovaním diaľnice D1.

  Pohľad päťdesiaty prvý sprostredkuje riaditeľ výskumu František Žák Matyasowszky, ktorý sa venuje archeológii takmer 18 rokov. Participoval na desiatkach archeologických projektov, najmä na Slovensku, v Grécku a Írsku. Je členom Slovenskej archeologickej spoločnosti (SAS) a The Institute of Archaeologists of Ireland (IAI).

  František Žák Matyasowszky v rokoch 1995 – 2000 študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v období 2000 – 2003 bol doktorandom Archeologického ústavu SAV. V rokoch 2004 – 2011 pracoval ako archeológ v Írsku pre viacero konzultačných spoločností, najmä pre National Roads Authority (NRA). Od roku 2012 pôsobí opäť na Slovensku ako spoluzakladateľ a generálny riaditeľ ARCHEOLOGICKEJ AGENTÚRY.

  Prednáška Objavenie Starej Levoče? (archeológia na trase diaľnice D1) sa pokúša pútavou formou podať základné informácie o archeologickom projekte na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, ktorý sa začal budovať v lete 2012. Takmer na desať kilometrov dlhom úseku vytýčenej trasy diaľnice bolo objavených jedenásť archeologických lokalít, počnúc mladšou dobou kamennou, cez dobu bronzovú, železnú, rímsku až po obdobie stredoveku.
   
   
  plagát
   
   
   
   

Comments are closed.